OLAJŠAVE IN LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE V LETU 2014

Vprašanje bralca:

Pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni uveljavljam posebno olajšavo za otroka. Tako dobim mesečno izplačano nekaj večjo neto plačo.  Ali se je v letu 2014 višina te olajšave povečala?

Odgovor sindikata:

V Uradnem listu RS št. 96/2013 je bil objavljen Zakon o ...  Preberi več...

DELOVNI MIGRANTI (2. del)

Vprašanje bralca:

Zaposlen sem v Avstriji pri avstrijskem delodajalcu. Ali  lahko pravico do denarnega nadomestila iz naslova brezposelnosti uveljavljam v Sloveniji, če v Avstriji izgubim delo?

Glede na to, da delate v Avstriji, lahko v Sloveniji uveljavljate pravico do denarnega nadomestila iz naslova ...  Preberi več...

DELOVNI MIGRANTI (1. del)

Veliko je vprašanj na temo delovnih migrantov. To so slovenski delavci, ki delajo v tujini pri tujih delodajalcih in se dnevno ali najmanj enkrat tedensko vračajo v Slovenijo. Kako se obdavčijo njihovi dohodki, doseženi v tujini? Kako pridobijo pravico do pokojnine? Ali imajo pravico do denarnega ...  Preberi več...

DOKUP POKOJNINSKE DOBE

Vprašanje:

Rada bi se drugo leto upokojila. Stara bom dovolj, toda, ker sem študirala, imam namreč visoko izobrazbo, mi manjkajo štiri leta pokojninske dobe. Zanima me, če sedaj veljavna ZPIZ-ova zakonodaja omogoča dokup pokojninske dobe?

Odgovor sindikata:

Dokupljena doba je obdobje, ki se šteje ...  Preberi več...

DELO NA PRAZNIK IN DELA PROSTE DNEVE PO ZAKONU

Vprašanje bralca:

Zaposlen sem v gostinstvu. Na binkoštno nedeljo sem moral delati. Sodelavec mi je povedal, da moram k plači dobiti obračunan tudi dodatek za delo na prost dan po zakonu.  Ali je to res? Kateri zakon to določa? Kakšna je višina tega dodatka?

Odgovor sindikata:

Vaš sodelavec ...  Preberi več...

Delo na binkoštno nedeljo

Postavljeno mi je bilo vprašanje, če delavcu, ki bo delal na binkoštno nedeljo, to je 19.5.2013 in se zanj upošteva KP za dejavnost gostinstva in turizma, pripada dodatek za delo na praznik oz. za delo na prost dan.

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS 112/2005) ...  Preberi več...

Dodatek za izmensko delo v javnem sektorju

Vprašanje bralke:

Zaposlena sem v javnem zavodu, moj delovni čas je od 8. do 16. ure. Zanima me, če sem upravičena do dodatka za popoldansko delo za 2 uri. Ali pa to velja le za tiste, ki delajo od 14. do 22. ure?

Odgovor sindikata:

Zaposlenim v javnih zavodih se plača obračunava glede na določila ...  Preberi več...