Zakaj je minimalna plača prikazana le evidenčno

Vprašanje bralke:

Že nekaj časa sem v bolniški. Delodajalec mi na plačilni listi prikazuje razliko do minimalne plače – evidenčno, toda tega zneska mi ne izplača. Kaj pomeni razlika do minimalne plače – evidenčno?

Odgovor sindikata:

Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS 5/1996, 18/1996, 34/1996, 87/1997, 3/1998, 106/1999, 81/2000, 97/2001, 62/2010, 40/2012) določa obračunavanje, ...  Preberi več...

Višina dnevnice za službeno pot v tujino

Vprašanje bralca:

Zaposlen sem v trgovskem podjetju. Delodajalec me je napotil na službeno pot v Srbijo in zanima me, kakšna višina dnevnice mi pripada?

Odgovor sindikata:
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v tarifni prilogi določa, da je delavec v primeru službene poti v tujino upravičen do dnevnice, ki predstavlja povračilo stroškov za prehrano, in sicer v takšni višini ...  Preberi več...

Povračilo stroškov za prehrano v trgovini

Vprašanje: Zaposlena sem v trgovskem podjetju. Zanima me, koliko mi pripada iz naslova povračila stroškov za prehrano.

Odgovor:
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v 80. členu določa, da je delavec upravičen do regresa za prehrano, v kolikor mu ni zagotovljen brezplačen topli obrok, ki je ustrezne kvalitete in ustrezne energetske vrednosti. Vrednost obroka mora biti ekvivalentna ...  Preberi več...

Obračun boleznine do 30 dni in boleznine nad 30 dni

Vprašanje: Delam pri samostojnem podjetniku in zanima me, kako se obračuna boleznina do 30 dni in kako boleznina nad 30 dni?

Bistveno pravilo, ki ga je potrebno upoštevati pri obračunavanju boleznin je sledeče: Boleznina do 30 dni se obračunava v breme delodajalca po določilih 137. člena Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodb dejavnosti ali podjetniških kolektivnih pogodb in internih ...  Preberi več...

Plačilo delovne uspešnosti

Vprašanje: Zaposlena sem v gostinskem podjetju. Delodajalec je zadovoljen z mojim delom, toda pri izplačilu plače se mi to nič ne pozna. Ali lahko dobim zaradi uspešno opravljenega dela višjo plačo.

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 126. členu določa, da je plača delavca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Prav tako tudi Kolektivne ...  Preberi več...

Obračun akontacije dohodnine ob upoštevanju dodatne splošne olajšave

Vprašanje: Zaposlena sem v tekstilnem podjetju in prejemam minimalno plačo. Navkljub temu, da imam zelo nizko plačo, sem prejela odločbo DURS-a o plačilu dohodnine. Kako je to možno?

Zakon o dohodnini (Ur. l. RS 117/06, 90/07, 119/07, 10/08, 78/08, 92/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 43/10, 106/10, 9/11, 9/12, 24/12) v 15. členu določa, da so dohodki fizične osebe obdavčeni z dohodnino. ...  Preberi več...

Osnova za izračun nadomestila

Postavljeno mi je bilo vprašanje, kakšna osnova se po KP gradbenih dejavnosti upošteva za izračun nadomestil.

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Ur. l. RS 1/2005, 100/2005, 83/2006, 71/2007, 18/2008, 76/2008, 64/2009, 62/2011) v 43. členu določa, da delavcu pripada nadomestilo plače v primeru bolezni, poklicne bolezni in nesreče pri delu, letnega dopusta in plačanih odsotnosti v skladu ...  Preberi več...

Pravica do solidarnostne pomoči

Bralec sprašuje:

Zaposlen sem v gradbenem podjetju in že dalj časa sem odsoten zaradi bolezni. Prejemam nadomestilo za boleznino, ki je dosti manjše, kot bi bila plača, če bi delal. Zanima me, če mi pri delodajalcu pripada kakšna denarna pomoč zaradi dolgotrajne bolezni.

Odgovor sindikata:

Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo pravico do solidarnostne pomoči. Večina kolektivnih pogodb ...  Preberi več...