Zakaj je minimalna plača prikazana le evidenčno

Vprašanje bralke:

Že nekaj časa sem v bolniški. Delodajalec mi na plačilni listi prikazuje razliko do minimalne plače – evidenčno, toda tega zneska mi ne izplača. Kaj pomeni razlika do minimalne plače – evidenčno?

Odgovor sindikata:

Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS 5/1996, ...  Preberi več...

Višina dnevnice za službeno pot v tujino

Vprašanje bralca:

Zaposlen sem v trgovskem podjetju. Delodajalec me je napotil na službeno pot v Srbijo in zanima me, kakšna višina dnevnice mi pripada?

Odgovor sindikata:
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v tarifni prilogi določa, da je delavec v primeru službene poti v tujino ...  Preberi več...

Povračilo stroškov za prehrano v trgovini

Vprašanje: Zaposlena sem v trgovskem podjetju. Zanima me, koliko mi pripada iz naslova povračila stroškov za prehrano.

Odgovor:
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v 80. členu določa, da je delavec upravičen do regresa za prehrano, v kolikor mu ni zagotovljen brezplačen topli ...  Preberi več...

Obračun boleznine do 30 dni in boleznine nad 30 dni

Vprašanje: Delam pri samostojnem podjetniku in zanima me, kako se obračuna boleznina do 30 dni in kako boleznina nad 30 dni?

Bistveno pravilo, ki ga je potrebno upoštevati pri obračunavanju boleznin je sledeče: Boleznina do 30 dni se obračunava v breme delodajalca po določilih 137. člena Zakona ...  Preberi več...

Plačilo delovne uspešnosti

Vprašanje: Zaposlena sem v gostinskem podjetju. Delodajalec je zadovoljen z mojim delom, toda pri izplačilu plače se mi to nič ne pozna. Ali lahko dobim zaradi uspešno opravljenega dela višjo plačo.

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 126. členu določa, da je plača delavca sestavljena ...  Preberi več...

Pravica do solidarnostne pomoči

Bralec sprašuje:

Zaposlen sem v gradbenem podjetju in že dalj časa sem odsoten zaradi bolezni. Prejemam nadomestilo za boleznino, ki je dosti manjše, kot bi bila plača, če bi delal. Zanima me, če mi pri delodajalcu pripada kakšna denarna pomoč zaradi dolgotrajne bolezni.

Odgovor sindikata:

Kolektivne ...  Preberi več...

Novi znesek minimalne plače

Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS 13/2010) v 5. členu določa, da se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega Urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin ...  Preberi več...