Pravno obvestilo

Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe tako s pomočjo posebne programske opreme, kot tudi druge zlorabe, pa so prepovedane in jih ZSSS sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode ZSSS ali drugi pravni oziroma fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh https://www.zsss-podravje.si/ oceni ZSSS po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice.

Omenjena pravila veljajo za https://www.zsss-podravje.si/ v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno. Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ZSSS, so last ZSSS, razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja ZSSS. Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji: hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na https://www.zsss-podravje.si/, hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime ZSSS ali logotip ZSSS in hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan. Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

ZSSS ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitne netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. ZSSS je zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani na https://www.zsss-podravje.si/ lahko obiščete ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani https://www.zsss-podravje.si/, ne pa tudi na druga spletna mesta ZSSS, izdelke ali storitve s povezavo ali brez nje. ZSSS jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi ZSSS, in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Za namene raziskav bo ZSSS podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta https://www.zsss-podravje.si/ z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko ZSSS ponudila vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.