Zaposleni

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije.

Območna organizacija ZSSS Podravje in Koroška nudi strokovno pomoč vsem članov sindikatov organiziranih pri delodajalcih na področju Podravja in Koroške. Nudimo organizacijsko in strokovno podporo vsem na območni oziroma regionalni ravni, strokovno pomoč pri uveljavljanju kolektivnih pogodb pri delodajalcih in tudi nadzor nad izvajanjem kolektivnih pogodb.

Vsak član ima pravico do brezplačne pravne pomoči s področja delovnopravnih razmerij in socialnega področja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstvo). Vsekakor je to izredno pomembna pomoč, saj gre za to, da se preko pooblaščenih odvetnikov oziroma pravnikov članom sindikata zagotavlja pomoč :

– pri tožbenih zahtevkih iz delovnopravnega razmerja,
– pri vlaganju zahtevkov s področja zdravstvenih razmerjih, ZPIZ-a in Zavoda za zaposlovanje,
– v postopkih prisilnih poravnav, likvidacij in stečajev.

Boštjan Medik, univ.dipl.prav.
Izvršni sekretar za teritorialno organiziranost Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
e-mail: bostjan.medik@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 318, fax: 02 2348 313

bostjanm

Jolanda Lašič, dipl. ekonomistka
sekretarka v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške
e@mail: jolanda.lasic@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 315, faks: 02 2348 313

Zadolžen za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:
• KNG – Sindikat kemične, kovinske in gumarske industrije Slovenije
• KŽI – Sindikat kmetijstva in živilsko predelovalne industrije Slovenije
• SDE – Sindikat delavcev dejavnosti energetikeSlovenije
• SUS – Sindikat upokojencev Slovenije
• SDDO – Sindikat državnih organov Slovenije
• SSS – Svobodni sindikat Slovenije

Nataša Rola, univ.dipl.prav.
svetovalka na pravnem področju
e@mail: natasa.rola@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 320, faks: 02 2348 313

Alenka Rožman, dipl.uprav.org.
sekretarka v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške
e@mail: alenka.rozman@sindikat-zsss.si
telefon: 02 23 48 317, fax: 02 23 48 313

alenka

Zadolžena za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:
• SKVNS – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami
• SINLES – Sindikat lesarstva
• SDTS – Sindikat delavcev trgovine
• SZSS – Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva
• GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije
• SFOS – Sindikat finančnih organizacij
• SPGS – Sindikat poklicnega gasilstva

Špela Ljubec, poslovna sekretarka

e-mail: ptuj@sindikat-zsss.si , spela.ljubec@sindikat-zsss.si
telefon: 02 771 67 11, fax: 02 771 67 15

spelal

Milan Žižek, informatik

e-mail: milan.zizek@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 308, fax: 02 2348 313