Višina dnevnice za službeno pot v tujino

Vprašanje bralca:

Zaposlen sem v trgovskem podjetju. Delodajalec me je napotil na službeno pot v Srbijo in zanima me, kakšna višina dnevnice mi pripada?

Odgovor sindikata:
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v tarifni prilogi določa, da je delavec v primeru službene poti v tujino upravičen do dnevnice, ki predstavlja povračilo stroškov za prehrano, in sicer v takšni višini in pod takšnimi pogoji, da se ta znesek ne bo všteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo prispevkov za socialno varnost.

To pomeni, da se omenjena Kolektivna pogodba pri določitvi višine pripadajočih dnevnic za službeno pot v tujino sklicuje na Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS 140/2006, 76/2008), ki vprašanje dnevnic obravnava v 4. in 6. členu. Če traja službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do 100% višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v predpisu Vlade RS, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino. Če traja službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz predpisa Vlade. Če traja službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz predpisa Vlade. V kolikor je v stroških prenočevanja vključen tudi zajtrk, se znesek dnevnice za službeno pot v tujino, ki traja nad 8 do 14 ur, zmanjša za 15 odstotkov; v primeru službene poti v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur pa se dnevnica zmanjša za 10 odstotkov.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se glede zneskov dnevnic za posamezno državo sklicuje na predpis Vlade RS, to je na Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS 38/1994, 63/1994, 24/1996, 96/2000, 35/2002, 86/2002, 66/2004, 73/2004, 16/2007, 30/2009). V Uradnem listu RS št. 51 z dne 6.7.2012 so bile objavljene Spremembe in dopolnitve te Uredbe, ki med drugim ne določajo več dnevnice za službeno pot v tujino nad 6 do 8 ur, temveč določajo le dnevnice za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 10 ur: za službeno pot v tujino, ki traja nad 10 ur do 14 ur se obračuna 75 odstotkov dnevnice, za službeno pot v tujino, ki traja nad 14 ur do 24 ur se obračuna 100 odstotkov dnevnice. Spremenijo se tudi zneski dnevnic po posameznih državah, in sicer so nižji za 20 odstotkov od prej veljavnih in zniža se povračilo stroškov kilometrine v primeru uporabe lastnega motornega vozila za službeno potovanje v tujino.

Ker se KP dejavnosti trgovine Slovenije, ki se upošteva za vaše podjetje, glede povračil stroškov za službeno potovanje v tujino sklicuje na Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, se za vas od vseh prej navedenih sprememb upošteva le spremenjeni, nižji znesek dnevnice, ki znaša od 7.7.2012 dalje za Srbijo 32 €, medtem ko pa ste do dnevnice za trajanje od 6 do 8 ur še dalje upravičeni. V kolikor boste šli na službeno pot z lastnim vozilom, vam mora delodajalec povrniti stroške prevoza v višini 0,37 € za vsak prevoženi kilometer, kot to določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in ne v višini 18 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer, kot to sedaj na novo določa Uredba o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.