DELOVNI MIGRANTI (2. del)

Vprašanje bralca:

Zaposlen sem v Avstriji pri avstrijskem delodajalcu. Ali  lahko pravico do denarnega nadomestila iz naslova brezposelnosti uveljavljam v Sloveniji, če v Avstriji izgubim delo?

Glede na to, da delate v Avstriji, lahko v Sloveniji uveljavljate pravico do denarnega nadomestila iz naslova brezposelnosti na osnovi Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) 987/2009.  Uredba (ES) 883/2004 določa pravila koordinacije, ki so jih države članice EU dolžne upoštevati v zvezi s pravicami iz njihovih nacionalnih sistemov socialne varnosti za zaposlene in samozaposlene državljane drugih držav članic. Uredba (ES) 987/2009 pa določa podrobna pravila za izvajanje  Uredbe (ES) 883/2004.

Tako Uredba (ES) 883/2004 določa, da so nacionalni sistemi socialne varnosti posamezne države članice EU v izključni pristojnosti te države,  medtem ko pravice iz teh sistemov   lahko poleg domačih državljanov koristijo tudi državljani drugih držav članic, in sicer praviloma pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot domači državljani. To pomeni, da Republika Slovenija kot članica EU samostojno ureja svoje sisteme socialne varnosti, kot na primer sistem zavarovanja za primer brezposelnosti, medtem ko pravice iz tega naslova lahko poleg slovenskih državljanov pod enakimi pogoji uveljavljajo tudi državljani drugih držav članic EU.  Tudi slovenski državljani lahko v drugih državah članicah EU uveljavljajo pravice iz  njihovih sistemov socialne varnosti in to pod enakimi pogoji kot državljani te države, toda pravice, ki so določene v sistemu socialne varnosti te države članice EU.

Za katere države veljata ti dve Uredbi?  Veljata za sledeče države članice EU: Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Italijo, Latvijo, Litvo, Luxemburg,  Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Združeno Kraljestvo, ter za štiri države, ki  niso članice EU: Liechtenstein, Švico, Islandijo, Norveško. Veljata za državljane teh držav, ne glede na stalno prebivališče, za osebe brez državljanstva ali begunce, s stalnim prebivališčem v eni izmed teh držav, za družinske člane, ki imajo pravice po zavarovanih osebah, za državljane tretjih držav in njihove družinske člane, ki zakonito prebivajo na območju države članice in njihov položaj ni omejen na eno samo državo članico.

Spoštovani bralec, da zaključim. Torej, če boste v Avstriji izgubili delo in postali brezposelni, boste lahko pravico do denarnega nadomestila uveljavljali v Sloveniji , toda, kot je to urejeno v naši zakonodaji.  V Sloveniji je sistem zavarovanja za primer brezposelnosti urejen z  Zakonom o urejanju trga dela (Ur. l. RS 80/2010, 40/2012, 21/2013, 63/2013).

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.