OLAJŠAVE IN LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE V LETU 2014

Vprašanje bralca:

Pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni uveljavljam posebno olajšavo za otroka. Tako dobim mesečno izplačano nekaj večjo neto plačo.  Ali se je v letu 2014 višina te olajšave povečala?

Odgovor sindikata:

V Uradnem listu RS št. 96/2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki prinaša kar nekaj sprememb in novosti: odpravlja se osebna olajšava za rezidente po dopolnjenem 65. letu starosti, odpravlja se olajšava rezidentom, ki so čezmejni delovni migranti, določa se način obdavčitve odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila uvedena s sprejetjem ZDR-1 v mesecu aprilu 2013, uvaja se olajšava pri izračunu akontacije dohodnine od poklicne pokojnine,  itd.

Ena izmed sprememb je tudi ukinitev do sedaj  avtomatičnega letnega usklajevanja lestvice za odmero dohodnine in davčnih olajšav. Tako spremenjeni 118. člen Zakona o dohodnini, ki določa uskladitev olajšav, po novem  prepušča določitev odstotka uskladitve olajšav zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna. Toda odstotek uskladitve se mora določiti le v primeru, če rast cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec avgust tekočega leta v primerjavi z mesecem avgustom prejšnjega leta preseže 3%. Tudi za usklajevanje lestvice za odmero dohodnine je uvedena enaka sprememba. Zapisana je v 122. členu Zakona o dohodnini, ki določa stopnje dohodnine.  Obe spremembi, to je nov način usklajevanja davčnih olajšav in  lestvice za odmero dohodnine, se upoštevata za leto 2014 in za nadaljnja leta.

Spoštovani bralec! V letu 2014 boste imeli enako višino posebne olajšave za otroka, kot ste jo imeli v letu 2013, saj so za leto 2014 ob upoštevanju novega načina usklajevanja določene enake višine olajšav in enaka lestvica za odmero dohodnine, kot je to veljalo  za leto 2013.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.