SINDEKS

Obveščamo vas, da na naši spletni strani najdete vse informacije v povezavi z možnostmi sindikalnega izpopolnjevanja v ZSSS.

Objavljen je tudi koledar seminarjev za leto 2014.

Udeležence seminarjev naprošamo, da v kolikor že imajo svoj SINDEKS (Beležnico sindikalnega znanja), da ga prinesejo s seboj na vse seminarje.

4. SEPTEMBER 2014

LJUBLJANA

Zadnji termin!

OSNOVE EKONOMIJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE

Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi in narodnem gospodarstvu.

Seminar priporočamo:

  • Novoizvoljenim sindikalnim zaupnikom
  • Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

Prijavite se do 1. 9. 2014.

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 12,00 EUR

RazpisPrijavnica

11. SEPTEMBER 2014

NOVA GORICA

 

Ostali termini:

20. november 2014, Novo Mesto

SISTEM PLAČ, NADOMESTIL PLAČE IN DRUGIH PREJEMKOV PO KP ZASEBNEGA SEKTORJA

Ali je tvoja plača izplačana v skladu s kolektivno pogodbo?

Ali imaš dodatek za nočno delo pravilno obračunan?

Ali si prejel nadomestilo za letni dopust v takšni višini, kot ti pripada?

Ali si prejel pravilno višino minimalne plače?

Ali je upoštevana pravilna osnova za izračun boleznine?

Namen seminarja je seznaniti sindikaliste s plačo, njeno sestavo v skladu z ZDR-1 in z ostalimi prejemki iz delovnega razmerja. Tako bo predstavljena plača, ki predstavlja vsa plačila, ki jih je delodajalec zavezan plačati delavcu na podlagi njegove zaposlitve pri delodajalcu. Plača je namreč pravica delavca in hkrati glavna obveznost delodajalca, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Plača je tako bistveni in nujni element pogodbe o zaposlitvi.

Seminar priporočamo:

  • sindikalnim zaupnikom ter
  • predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Prijavite se do 8. 9. 2014.

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 15,00 EUR

 Razpis  Prijavnica

 

18. SEPTEMBER 2014

 

Maribor

 

 

Zadnji termin!

 

 

 

AKCIJSKA MOČ SINDIKATA

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o akcijski moči sindikata (stavka, demonstracije,…) in možnih kanalih in načinih vplivanja na vlado in delodajalcev.

 

Seminar priporočamo:

  • Sindikalnim zaupnikom
  • Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora
  • Sindikalnim funkcionarjem

 

Trajanje:

4 šolske ure

 

Rok prijave udeležencev:

Za udeležbo na seminarju se prijavite do 15. 9. 2014.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

 

Kotizacija: 15,00 EUR

 

Razpis     Prijavnica

23. in 30. SEPTEMBER 2014

MARIBOR

 

Zadnji termin!

USPEŠNEJŠE SINDIKALNO DELO S POMOČJO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Namen seminarja je seznaniti sindikaliste o tehničnih in vsebinskih vidikih uspešne uporabe računalnika in ostalih pripomočkov pri aktivnostih, ki so značilne za delo sindikata v podjetju ali zavodu.

 

Seminar priporočamo:

• Sindikalnim zaupnikom

• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

 

Trajanje:

2 x 4 šolske ure

 

Seminar se izvaja v dveh delih. za pridobitev potrdila o opravljenem seminarju morajo udeleženci opraviti oba sklopa seminarja.

 

Rok prijave udeležencev:

Za udeležbo na seminarju se prijavite do 17. 9. 2014.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

 

Kotizacija: 12,00 EUR

 

Razpis     Prijavnica