Koliko kriznega dodatka mi pripada za mesec marec 2020?

Dodatek se za mesec marec izplača sorazmerno, za maximalno 13 delovnih dni (to je število delovnih dni, za katere ukrep – po zakonu – velja). Če ste delali vseh 13 dni, vam tako pripada 118,18 EUR. Dodatek izračunamo na način: 200 EUR (polni dodatek) : 22 (število vseh delovnih dni za ...  Preberi več...