Koliko kriznega dodatka mi pripada za mesec marec 2020?

Dodatek se za mesec marec izplača sorazmerno, za maximalno 13 delovnih dni (to je število delovnih dni, za katere ukrep – po zakonu – velja). Če ste delali vseh 13 dni, vam tako pripada 118,18 EUR. Dodatek izračunamo na način: 200 EUR (polni dodatek) : 22 (število vseh delovnih dni za marec) x 13 (toliko dni ‘zakon prizna’ za mesec marec).

Dodatek na dan (velja za marec) znaša 9,09 EUR, torej, v kolikor niste delali vseh 13 dni, 9,09 množite s številom dni, ko ste delali, in dobite znesek dodatka, ki vam pripada.

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine.

POZOR: Do dodatka ste upravičeni vsi, ki ste delali (ne glede na to, ali v podjetju ali od doma) in v primeru, da vaša zadnja izplačana plača ni presegla trikratnika minimalne plače (3x 940,58 eur)! Za april bo izračun enak (9,09 EUR na dan dela), za maj pa nekoliko drugačen – ker je število dni manjše (9,52 EUR na dan dela)
PS: Dodatek velja za zasebni sektor!