Nova sprememba Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

V Uradnem listu RS, št. 170/2021 z dne 27.10.2021 je bila objavljena sprememba odloka, ki med drugim določajo pogostnost testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, dvakrat tedensko samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake in študente in obveznost nošenja mask navkljub izpolnjenemu PC pogoju za dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

Po pojasnilu Vlade se odlok dopolni tako, da se uvede redno presejalno testiranje pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti in pri izvajalcih socialno varstvenih storitev, in sicer v breme stroškov državnega proračuna.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se uvede za vse učence osnovne šole in dijake. Samotestiranje je potrebno tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in za obšolske dejavnosti ne glede na starost učenca in dijaka. Pogostnost samotestiranja za učence, dijake in študente pa se poviša na dvakrat tedensko s pravico do uporabe deset testov za samotestiranje.
Za opravljanje dela se poviša pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, in sicer tako, da mora oseba ob začetku opravljanja dela imeti veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur.

V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur.

Določi se, da je navkljub izpolnjenemu PC pogoju, uporaba zaščitne maske obvezna:

  • v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter
  • v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

Odlok začne veljati 1. novembra 2021, da se omogoči čas za nabavo dodatnih testov za samotestiranje in organizacijo dodatnih testiranj s testi HAG pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Viri: Spletna stran Vlade RSUradni list, 27.10.2021.