NADOMESTILA PLAČ ZARADI KARANTENE IN STALIŠČE GLEDE UPOŠTEVANJA PCT POGOJA

Posredujemo vam dve mnenji pravne stroke Zveze svobodnih sindikatov Slovenije:
pravno mnenje ZSSS, ki se nanaša na obračun in višino nadomestila plače za čas odrejene karantene, ki je posledica stika z osebo, ki je okužena s COVID-19 ali, če je karantena odrejena zaradi višje sile, ki je posledica COVID-19 (npr. varstvo otrok do vključno 5 razreda OŠ, ustavitev javnega prevoza,…..)

Pravno mnenje, ki se nanaša na zadnja dva odloka Vlade RS v povezavi z upoštevanjem PCT pogojev za opravljanje dela ter testiranjem zaposlenih. Mnenje je bilo oblikovano in sprejeto na skupnem sestanku in na podlagi razprave vseh pravnikov, ki so zaposleni v ZSSS.

Hkrati nas stroka obvešča, da so v zadnjem času prejeli precej vprašanj glede ustavnosti sprejetih odlokov Vlade RS in morebitnih posledic, če se odlok ne upošteva. V tej povezavi poudarjajo, da odloki Vlade RS veljajo in jih je potrebno upoštevati. Pri tem ni pomembno, kljub utemeljenim pomislekom, ali se tovrstna vsebina lahko ureja z odloki Vlade RS ali ne. Dokler Ustavno sodišče RS glede posameznega odloka ne odloči drugače, je potrebno njegove odredbe upoštevati. Morebitno neupoštevanje vsebine odloka (zlasti neupravičena odklonitev samotestiranja) ima lahko tudi pravne in dejanske posledice za zaposlene. Posledice, ki jih bo potrebno kasneje izpodbijati oziroma dokazovati z pravnimi sredstvi pred pristojnimi organi. Najverjetneje pred sodiščem, kjer pa je izid pravde oziroma postopka negotov. Zato sledenje morebitnim pozivom oziroma trditvam, da odloka ni potrebno spoštovati iz razloga, ker bi naj bil neustaven, lahko povzroči resne dejanske in pravne posledice delavkam in delavcem. Vse dokler Ustavno sodišče RS ne odloči drugače.

Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene >>>
Obveznost izpolnjevanja pogojev PCT in sporočanje osebnih podatkov >>>