Posebna zavarovalna doba po ZPIZ-1 zgolj še do 31. 12. 2012

Vse med vami, ki ste rodile otroka pred letom 2000 in takrat niste bili zaposleni ali drugače pokojninsko zavarovani, opozarjamo, da je le še do konca leta 2012 čas, da uveljavite pravico do štetja prvega leta otrokovega življenja v vašo pokojninsko dobo. To smete do najkasneje 31. 12. 2012 storiti po še veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) na najbližji območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) z obrazcem »Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe«. Stiskate si ga lahko s spletne strani >>

Gre za posebno zavarovalno dobo po 189. členu ZPIZ-1, ki določa: »V zavarovalno dobo se šteje tudi čas skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti, do uveljavitve tega zakona (ZPIZ-1), če v tem času mati ali oče ni bil zavarovan(a) na drugi podlagi, če je bil otrok v navedenem času državljan Republike Slovenije in če je bilo njegovo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;«

POJASNILI:
• ZPIZ-1 je bil uveljavljen 1. 1. 2000. Ker je bil od leta 2000 dalje vsem nezaposlenim materam v prvem letu otrokovega življenja iz proračuna plačan ne le starševski dodatek ampak tudi prispevek za pokojninsko zavarovanje, seveda tistim, ki so rodile po tem datumu, ni potrebno zahtevati te posebne dobe, saj jo namreč že imajo.
• Če je za otroka v prvem letu skrbel nezaposleni oče, seveda sme posebno dobo uveljavljati tudi on. ZPIZ bo med drugim v uradnih registrih preveril, ali je imela oseba, ki zahteva posebno dobo, prvo leto otrokovega življenja isti naslov prebivališča kot otrok.

Ta posebna doba se prizna le, če je bil na ZPIZ vložen zahtevek na omenjenem obrazcu. ZPIZ nato to posebno dobo vpiše v delavsko knjižico. Šteje tako pri dopolnitvi upokojitvenih pogojev kot pri odmeri pokojnine. ZA TO POSEBNO DOBO NI TREBA NIČ PLAČATI!

ZPIZ-1 velja že 13 let. Na začetku njegove veljavnosti smo na to odločbo na veliko opozarjali. Kljub temu pa te možnosti še niso izkoristili vsi, ki bi jo lahko. Ne zamudite zadnjega roka za uveljavitev te pravice!

Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS