6. Kongres ZSSS

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 7. decembra 2012 potekal 6. Kongres Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pod geslom »ZSSS – z ljudmi za ljudi!«. Udeležilo se ga je blizu 200 delegatov in gostov, med katerimi je bilo tudi 24 predstavnikov sindikalnih konfederacij iz evropskih držav, predstavniki drugih sindikalnih konfederacij iz naše države in minister za delo, družino in socialne zadeve, mag. Andrej Vizjak ter glavni republiški inšpektor za delo,  Franc Rančigaj.

Delegati kongresa so sprejeli poročilo o delu ZSSS med 5. in 6. Kongresom ZSSS ter program dela za naslednje petletno obdobje. Na tajnih volitvah so izvolili mag. Dušana Semoliča za predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter Milana Utrošo za sekretarja ZSSS.

Osrednji govor je imel predsednik ZSSS Dušan  Semolič, ki je dejal, da evropske institucije in Mednarodni denarni sklad od nas zahtevajo strukturne reforme, vendar pa so ravno oni tisti, ki bi potrebovali reformo. Opozoril je, da je vladna ostra politika varčevanja povzročila zniževanje ravni socialnih pravic, vedno večjo revščino in da narašča število ljudi, ki si ne morejo več plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dejal je, da smo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije stalno opozarjali vlado, naj namesto odhodkovne strani proračuna izboljša prihodkovno stran, vendar pa je bil odgovor vlade na našo zahtevo znižanje davka na dobiček pravnih oseb. Zavzel se je za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila, da bi v primerih stečajev najprej bile poplačane terjatve delavcem in šele nato bankam. Delavke in delavci imajo pravico do boljših plač, saj te dvigujejo kupno moč in poganjajo rast, je dejal, zato je treba uveljaviti nov plačni model in spremeniti definicijo minimalne plače. Poudaril je, da v svobodnih sindikatih zahtevamo revizijo vseh tajkunskih prevzemov ter podaljšanje zastaralnih rokov za takšne primere.             

S programom, ki so ga sprejeli delegati, se Zveza svobodnih sindikatov Slovenije zavezuje temeljnim vrednotam, kot so solidarnost, socialna pravičnost in človeško dostojanstvo. Cilj ZSSS ostaja ustavno opredeljena, v praksi pa vse manj udejanjena socialna država. V programu tudi piše, da je za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije človeško dostojanstvo neločljivo povezano s kakovostno zaposlitvijo in dostojno plačo. Pri nas in v svetu morajo  zavladati drugačne vrednote, kot so skrb za blaginjo vseh ljudi, solidarnost, družbena odgovornost kapitala in skrb za okolje. Rešitev iz sedanje krize je možna le, če bodo naši politiki in delodajalci vse svoje sile usmerili na dostojanstvo ljudi in njihovo blagostanje in če bodo dali prednost ljudem, ne pa kapitalu, je še zapisano v programu.

Delegati so sprejeli tudi resolucije: resolucijo z naslovom »Zahtevamo od politike odgovoren odnos do državne lastnine in skrb za ohranitev in razvoj slovenskega gospodarstva«, ki govori o tem, zakaj smo v sindikatih proti slabi banki. Resolucijo z naslovom »Spremenimo mačehovski odnos do začetka lastnega družinskega življenja mladih«, ki govori o pravici mladih do vstopa na trg dela, o tem, da naj šole mladim pravočasno pomagajo načrtovati uspešno poklicno življenje ter o pravici do omejitve delavnika na 8 ur tudi v stoletju informacijske tehnologije. Resolucijo »Zahteve za pozitivne družbene spremembe«, ki govori o tem, da smo v sindikatih proti varčevalnim ukrepom, razgradnji javnega šolstva, spreminjanju gospodarstva v klientelistično omrežje ter ugrabitvi demokratičnih procesov. V resoluciji so se delegati zavzeli trajnostno industrijsko politiko, krepitev pravne in socialne države, povečano vlaganje v raziskave in razvoj, vlaganje v javne storitve, gospodarski razvoj, ki bo temeljil na pravičnih plačah ter za pospešeno vlaganje v mlade. Resolucija se končuje s pozivom k podpori stavki javnega sektorja ter k množični udeležbi članov ZSSS na vseslovenskih protestih 21. decembra letos.

Delegati so sprejeli še posebne sklepe kongresa, v katerih podpirajo legitimne in upravičene zahteve udeležencev protestov v Mariboru in pozivajo Franca Kanglerja naj odstopi tudi kot državni svetnik. Delegati so tudi mnenja, da v slovenski politiki Franc Kangler ni osamljen primer, zato pozivajo vse politike, ki so kakorkoli prišli v nasprotje z moralnimi načeli ali zakoni, da odstopijo s funkcij, ki jih opravljajo.

Delegati 6. Kongresa ZSSS podpirajo tudi zahteve in pričakovanja, ki jih izrekajo udeleženci protestov po celotni Sloveniji. Te zahteve so enake zahtevam ZSSS, ki so jih politikom in javnosti sporočili na demonstracijah 17. novembra v Ljubljani, zato pozivajo članice in člane sindikatov v ZSSS, da se množično in dostojanstveno udeležijo vseslovenskega protesta, ki bo 21. decembra 2012.

Dokumenti 6. Kongresa ZSSS so dostopni na spletni strani ZSSS

Pavle Vrhovec, izvršni sekretar v ZSSS