Novi koronavirus nas žal še vedno drži za vrat: delimo izbor aktualnih ukrepov in predpisov

Epidemija novega koronavirusa, čeprav uradno ni razglašena, žal še vedno močno določa naš vsakdanjik, še posebej v času izjemno kužne različice virusa, ki jo poznamo pod imenom omikron. V veljavi je tako več vladnih ukrepov za zajezitev okužb, prav tako pa je prišlo do novih opredelitev izjem od karantene. Nekaj najbolj aktualnih informacij, predpisov in ukrepov smo zbrali v nadaljevanju.

Kaj vse je torej trenutno v veljavi? Delimo izbor.

Nova opredelitev izjeme od karantene

karanteno na domu so napotene vse osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z okuženo osebo.

Od 10. januarja 2022 so po visoko tveganem stiku s povzročiteljem covida-19 osebe napotene v 7-dnevno karanteno. Izjema od karantene je oseba, ki:

 • je prejela poživitveni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna (torej je prejela tri odmerke cepiva (zadnji odmerek mora biti Pfizer oziroma Moderna) ali kot 1. odmerek prejela Janssen in kot 2. odmerek Pfizer oziroma Moderno),
 • je prebolela covid-19, kar dokazuje s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki je starejši od 10 dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
 • je prebolela covid-19, kar dokazuje s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki je starejši od 10 dni, in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, cepiva Covishield ali cepiva Covaxin oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva Janssen.

Veljavnost potrdila o cepljenju ali prebolevnosti

Od 1. februarja 2022 bo za starejše od 18 let veljala omejitev potrdila o cepljenju proti covidu-19 na 270 dni.

S poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 si bodo lahko vsi, ki so bili polno cepljeni ali pa so bili cepljeni z enim odmerkom po preboleli bolezni covid-19, podaljšali veljavnost potrdila o cepljenju.

Kdaj izpolnjujem pogoj PCT?

Pogoj PCT, ki velja za starejše od 12 let, posameznik izpolnjuje, če se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in enim izmed naslednjih dokazil:

Prebolevnost

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni,
 • z EU digitalnim COVID potrdilom o prebolevnosti.

Cepljenost

 • z dokazilom o cepljenju zoper covid-19, s katerim oseba izkazuje, da je prejela:
 • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,
 • odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Za tiste, ki izkažejo prebolevnost z dokazilom in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz seznama*, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva.

Dokazilo o cepljenju je lahko v različnih oblikah:

 • izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta,
 • vpis v Knjižico o cepljenju,
 • izdano potrdilo o opravljenem cepljenju,
 • EU Digitalno COVID potrdilo o cepljenju.

*EU DCP velja tudi vsem tistim posameznikom, ki so se do 14. 9. 2021 cepili z enim odmerkom znotraj časovnega okvira od 6 do 8 mesecev po preboleli bolezni.

Testiranje

 • z negativnim rezultatom testa HAG, ki ni starejši od 48 ur (za uporabnike storitev ne sme biti starejši od 24 ur),
 • z negativnim rezultatom testa PCR, ki ni starejši od 72 ur (za uporabnike storitev ne sme biti starejši od 48 ur),
 • z EU Digitalnim COVID potrdilom o HAG/PCR testiranju.

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje kirurške maske ali maske tipa FFP2 je obvezna:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih*
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje, in
 • v osebnih vozilih.

*Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, pokrit s streho in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba mask pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
 • učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • goste (ob upoštevanju pogoja PCT), sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva,
 • na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb
 • pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 metra) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Odlok, ki ureja obvezno nošenje mask, je dostopen tukaj.

Javni prevoz potnikov

Uporaba javnega prevoza potnikov je dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT in ob uporabi zaščitne maske.

Od 10. januarja 2022 je pri javnih linijskih prevozihposebnih linijskih prevozihstalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozihštevilo potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Kjer se taki prevozi izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri prevozih potnikov se vstopa pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Žičniške naprave

Obratovanje žičniških naprav se lahko izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Mlajši od 12 let so izjema od pogoja PCT.

V zaprtih žičniških napravah je za osebe, starejše od 6 let, obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. V odprtih žičniških napravah je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, če med potniki ni prostega sedeža, razen, če gre za otroke, ki so mlajši od 6. leta starost in osebe s posebnimi potrebami. Okna kabin morajo biti ves čas, tudi med vožnjo, odprta,. Razdalja med uporabniki pri vožnji in nakupu vozovnic mora biti 1,5 metra. Upravljavec žičniških naprav je po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku.

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covida-19.

Zaposleni in uporabniki storitev morajo izpolnjevati PCT pogoj.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu.

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si).

/Povzeto po gov.si/