Proti predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini: grozijo nevarne davčne spremembe, zaradi katerih bodo na slabšem delavke in delavci

V ZSSS smo se odzvali na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini: menimo, da predlagane davčne spremembe z negativnimi finančnimi učinki na proračunska sredstva v prihodnjih letih predstavljajo grožnjo tako sistemom socialnih zavarovanj in pravicam iz teh zavarovanj kot tudi financiranju javnih storitev in socialnih transferjev, njihovemu obsegu, dostopnosti in kakovosti.

Preberi več >>