Zbiranje podpisov za spremembo zakona o minimalni plači

Kolegice, kolegi,

jutri pričnemo z zbiranjem podpisov podpore pobudi za spremembo definicije minimalne plače. Zato vam v nadaljevanju pošiljamo pomembne informacije v zvezi z oddajo podpisov.

Zakaj pobuda za spremembo definicije minimalne plače?
Sedanja definicija minimalne plače je krivična. Delavke in delavci so zaradi nje postavljeni v neenak položaj. Zaradi sedanje definicije prejmejo zaposleni za delo ponoči, v nedeljo in praznike ter dela proste dneve po zakonu enako plačilo kot tisti, ki v teh pogojih ne delajo. Za vse je namreč izplačilo enako, torej 790,73 EUR bruto oziroma 604 EUR neto. To krivico je treba odpraviti! S spremembo zakona o minimalni plači bomo iz minimalne plače izvzeli dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Tako bodo zaposleni, prejemniki minimalne plače, ki delajo ponoči, v nedeljo ali na praznike, to dobili končno tudi plačano. Če bodo poslanci državnega zbora potrdili naš predlog sprememb zakona, se bo Slovenija približala ureditvi mnogih evropskih držav, ki te dodatke iz minimalne plače že izvzemajo.

Kje najdem obrazec za podpisovanje podpore pobudi?

Delno izpolnjen obrazec za podpisovanje podpore je v prilogi. Poleg tega pa sta obrazec za podpisovanje podpore ter vzorec pravilno izpolnjenega obrazca dostopna na spletni strani ZSSS in na spletni strani www.minimalnaplaca.si

Obrazec bo seveda na voljo tudi na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, imeli pa ga bodo tudi dežurni sindikalisti na stojnicah pred upravnimi enotami (s klikom na povezavo lahko vidiš seznam upravnih enot, pred katerimi imamo sindikalne centrale svoje stojnice).
Na vseh upravnih enotah bo na okencu za oddajo podpisov na vidnem mestu pritrjen vzorec pravilno izpolnjenega obrazca.

Na kaj moram biti pozoren pri oddaji podpisa za podporo pobudi za spremembo definicije minimalne plače?

– obrazec lahko podpišete na kateri koli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj stalnega prebivališča, prav tako tudi na krajevnih uradih,
– obrazec lahko z osebnimi podatki izpolnite že pred odhodom na upravno enoto, vendar pa ga ne smete podpisati,
– del obrazca namenjen izpolnitvi vaših osebnih podatkov (ime in priimek, rojstni datum, kraj bivališča) morate izpolniti popolnoma enako, kot je to napisano v vašem osebnem dokumentu,
– obrazec izpolnite z velikimi črkami in čitljivo,
– obrazec morate podpisati šele pred uradno osebo na upravni enoti, ob predložitvi osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
Opozarjamo vas tudi na pravilno izpolnitev rubrike občina, saj na primer v Ljubljani nimamo več občin Ljubljana – Center, Ljubljana – Šiška, itd., ampak samo še občino Ljubljana.

Obrazci podpor morajo torej biti čitljivo izpisani, podpisani in vidno ožigosani!

Kaj naredim, ko uradna oseba na upravni enoti overi obrazec za podpisovanje podpore pobudi za spremembo definicije minimalne plače?

Ko boste prejeli overjen obrazec s strani uradne osebe na upravni enoti, ga lahko takoj oddate:

– dežurnim sindikalnim aktivistom na stojnicah pred upravnimi enotami
– svojemu sindikalnemu zaupniku v podjetju ali ustanovi,
– na sedežu območne organizacije ZSSS, ki pokriva vaše stalno bivališče ali pa kraj, kjer delate,
– ali pa pošljete po pošti na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

V kolikor obrazca ne morete podpisati v dopoldanskem času, vas opozarjamo, da imajo vse upravne enote v Sloveniji ob sredah podaljšane uradne ure, in sicer večina do 18. ure, ostale pa do 17. ure.

Kaj pa dvojezični obrazci?

Za dvojezična območja v naši državi so pripravljeni tudi posebni dvojezični obrazci, ki so prav tako dostopni na spletnih straneh www.zsss.si in www.minimalnaplaca.si

Kaj pa možnost elektronske oddaje podpisov za podporo pobudi za spremembo definiciji minimalne plače?
Podpisovanje obrazcev bo možno tudi preko enotnega državnega portala http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem primeru pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisani obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto volivca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. Na podlagi pravilno podpisanega elektronskega obrazca pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, izda pobudniku potrjen obrazec, kjer namesto podpisa volivca doda uradni zaznamek o elektronskem podpisu ter takšen obrazec potrdi. Navodila za takšen način podpisovanja bodo objavljena na zgoraj omenjenih spletnih straneh, na portalu pa bo objavljen tudi primer pravilno izpolnjenega obrazca.

Pokažimo skupno moč! Zberimo zahtevanih 5.000 overjenih podpisov v čim krajšem času! Zato vas poleg oddaje podpisa za podporo pobudi tudi pozivam, da obrazec podpore pobudi natisnete ali kopirate tudi za svoje sodelavce, sorodnike in znance, ki podpirajo našo pobudo za spremembo definicije minimalne plače in tudi njih povabite k oddaji podpisa podpore.

Skupaj smo močnejši!

Mag. Dušan Semolič, predsednik ZSSS