Politika zasebnosti

Varovanje podatkov

ZSSS OO Podravje in Koroška je zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani na https://www.zsss-podravje.si lahko obiščete ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi. ZSSS OO Podravje in Koroška jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi ZSSS, in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Za namene raziskav bo ZSSS podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta https://www.zsss-podravje.si z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko ZSSS ponudila vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.

Avtorske pravice

Vse informacije in druge stvaritve, do katerih ima uporabnik dostop na naših spletnih straneh, so proste posebnega avtorskega pravnega varstva in so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom, z naslednjo izjemo:

Uporabniku je dovoljeno povzemanje vsebine naših spletnih strani, vendar le pod pogojem, da uporabniki pri vsaki uporabi navedejo vir in avtorstvo.
Izjema ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, ki se po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah smatrajo za nevarovane stvaritve in jih je mogoče navajati tudi brez navedbe vira. Uporabnik, ki ravna v nasprotju z navedenimi določbami, odškodninsko in drugače odgovarja za posledice.