POZIV SINDIKATA UPOKOJENCEV SLOVENIJE PREDSEDNICI VLADE RS TER PRISTOJNIM ORGANOM V ZVEZI Z IZPLAČILOM LETNEGA DODATKA ZA LETO 2013

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je na predsednico Vlade, ministrstvo za delo, družino, socialne zadevein enake možnosti ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naslovil poziv v zvezi z izplačilom letnega dodatka za leto 2013, v katerem poudarja, da je nesprejemljiva namera, da bi tudi letos vsi upokojenci, ki prejemajo pokojnino nad 622 evri, ostali brez letnega dodatka. Višina 622 evrov, ki določa pravico do letnega dodatka, je nesprejemljiva.

SUS Predlaga oziroma zahteva, da dobijo letni dodatke v letu 2013 vsi upokojenci. Če ni to uresničljivo, pa naj dobijo letni dodatek vsaj tisti,  katerih pokojnina je nižja od 783 evrov, kar predstavlja znesek minimalne plače.

 

SUS ob tem opozarja na kar nekaj zelo negativnih trendov, ki poslabšujejo ekonomski in socialni položaj upokojenk in upokojencev v Sloveniji

  1. 1)Pokojnine iz leta v leto izgubljajo na realni vrednosti. Poročilo o razvoju 2013 (UMAR) navaja: »Po letu 2009 so se povprečne pokojnine začele realno zmanjšZmanjšanje je bilo vsako leto večje, povprečna neto pokojnina  je bila leta 2012 v primerjavi z letom prej realno nižja za 3,5 %. Na zmanjševanje pokojnin je vplivala  omejevalna politika  njihovega  usklajevanja, ki traja od leta 2010, ko se ne usklajujejo več v celotnem  zakonsko določenem obsegu. Z  ZUJF pa so bili uveljavljeni še nekateri dodatni ukrepi, zato je bilo realno znižanje pokojnin precej večje kot prejšnja  leta. Razmerje do povprečne neto plače  se je tako zmanjšalo in znašalo za starostno pokojnino 62,1 %, za invalidsko 48,5 %  in vdovsko oz. družinsko 40,3 %«
  2. 2)Po mesečnih statističnih podatkih ZPIZ za mesec marec 2013 je 56% upokojencev prejelo pokojnino do 600 evrov, 70% upokojencev prejema pokojnino, ki je pod ravnijo minimalne plače. Povprečna starostnaznaša 615 evrov, povprečna pokojnina upoštevajoč vse pokojnine znaša 563 evrov.
  3. 3)Zaradi nove socialne zakonodaje se je zmanjšalo število prejemnikov varnostnega dodatka skoraj za dobre tri četrtine. Do varstvenega dodatka po novi zakonodaji niso upravičtisti, ki so vključeni v celodnevno institucionalno varstvo. Na račun varstvenega dodatka je vlada prihranila  že več kot 35 milijonov evrov.
  4. 4)Stanovalci domov za starejše so v vedno večji socialni stiski, mnogi morajo zapuščati

 

Številnim upokojenkam in upokojencem letni dodatek pomeni lažji nakup kurjave za prihodnjo zimo, pomeni možnost poplačila zaostalih položnic, pomeni možnost najnujnejših popravil v stanovanjih.

 

SUS seveda v najmanjši meri od vseh naslovnikov pričakuje čim prejšnje konkretne odgovore in ukrepe.

 

Kontaktna oseba za več informacij:

Miloš Mikolič

Sekretar SUS

M: 031 833 074