Javna objava davčnih dolžnikov in neplačnikov socialnih prispevkov je v javnem interesu

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) zahteva javno objavo davčnih dolžnikov in neplačnikov prispevkov za socialne prispevke, saj ima to neposredne fiskalne učinke, prispeva pa tudi k izboljšanju poslovne kulture in pravne ter socialne varnosti. Če je za ta korak, h kateremu se je sedanja vladna koalicija zavezala tudi s koalicijsko pogodbo, potrebna morebitna sprememba področne zakonodaje, to ne bi smela biti ovira.

Predsednik ZSSS Dušan Semolič, izvršni sekretar za ekonomsko področje Ladi Rožič in samostojni svetovalec za socialno področje, zaposlovanje in migracije Goran Lukič so na novinarski konferenci, 23. 8. 2012, poudarili, da so neplačani prispevki za socialno varnost del delavskih plač, da so davčni odpustki in neizterjava davčnih dolgov alibi vpletenim za nadaljevanje slabih poslovnih praks, in da gre pri izgovarjanju na neobstoj zakonske podlage za znake koruptivnega ravnanja.

Prav tako so v zadnjem času številne države, med njimi tudi nekatere, ki veljajo za davčne oaze, začele objavljati sezname davčnih dolžnikov, so poudarili nastopajoči. Izgovarjanje pristojnih in vpletenih, da bi objava dolžnikov okrnila poslovni ugled in zmanjšala boniteto davčnih dolžnikov je nekorektna, saj omogoča nadaljevanje neplačevanja obveznosti do države in vpliva na javnofinančne prihodke, kar pogosto vodi h krnjenju pravic ljudi, predvsem pa ohranja nevzdržno neenakopravno stanje, v katerem ljudje kot posamezniki pri svojih obveznostih do države in drugih poslovnih subjektov niso enako obravnavani. ZSSS objavo davčnih dolžnikov zahteva že dalj časa, razlogi proti temu pa so v primerjavi s prednostmi šibki, smo prepričani v ZSSS.