V JUNIJU in JULIJU organiziramo naslednje seminarje:

3. JUNIJ 2015

LJUBLJANA

SOUPRAVLJANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Ker je soupravljanje v zadnjem času postavljeno nekoliko v ozadje, želimo s tem seminarjem članom pokazati, da je to zelo pomembno področje, ki med drugim vpliva tudi na stanje varnosti in zdravja v podjetju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja tam, kjer so se zaposleni odločili za izvolitev sveta delavcev oz. delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu. Soupravljanje je namreč dolžnost delodajalca in hkrati pravica delavcev, ki nudi socialno podporo, s katero protislovja in konflikti na področju varnosti in zdravja pri delu postanejo znosnejši in obvladljivi. Soupravljanje je torej iskanje in sklepanje kompromisnih rešitev, kar vsekakor izboljšuje odnose med vodstvom in zaposlenimi, pristopiti je treba le na pravi način.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
 • sindikalnim funkcionarjem

Prijavite se do 27. 5. 2015

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 20,00 EUR (Udeleženci prejmejo priročnik.)

12. JUNIJ 2015

LJUBLJANA

DELOVNI ČAS

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o ureditvi delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l. RS, št. 21/13). Seminar bo odgovoril na marsikatero dilemo, glede pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja in delovnega časa. Izkoristite priložnost, osvežite poznavanje zakonodaje, izpostavite primere iz prakse in pridobite informacije, ki jih boste lahko uporabili pri vašem delu.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
 • sindikalnim funkcionarjem

Prijavite se do 5. 6. 2015

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 15,00 EUR

18. JUNIJ 2015

LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN VČLANJEVANJE DELAVCEV V SINDIKAT

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu organiziranja, o različnih pristopih, pogledih in metodah včlanjevanja, o pomenu sindikatov in njihovi vlogi v družbi. Seminar bo med drugim odgovoril na vprašanje, zakaj biti član sindikata, kako pristopiti k vključevanju in osvetlil sodobne izzive sindikatov.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom
 • predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
 • sindikalnim funkcionarjem

Prijavite se do 11. 6. 2015

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 15,00 EUR

2. JULIJ 2015

LJUBLJANA

KAZENSKA ODGOVORNOST

Na tem seminarju se boste seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja. Spoznali boste postopek podaje (dobre) kazenske ovadbe, izvedeli boste kako od podaje kazenske ovadbe teče nadaljnji kazenski postopek. Predavateljica vam bo podala informacije, kako se lahko zaščitijo žrtve kaznivih dejanj pred povračilnimi ukrepi delodajalca.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom
 • predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Prijavite se do 23. 6. 2015

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

10. JULIJ 2015

LJUBLJANA

SOCIALNI DIALOG

V okviru seminarja bomo udeležence seznanili z oblikami sindikalnega boja v okviru socialnega dialoga, o tem kako le-ta deluje na nacionalni in na evropski ravni ter kakšne prednosti in izzive prinaša. Udeleženci bodo seznanjeni z učinki, ki jih sindikati dosegajo preko različnih načinov sodelovanja v socialnem dialogu: s kolektivnimi pogajanji, v Ekonomsko socialnem svetu itd.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom
 • predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Prijavite se do 2. 7. 2015

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si