JAVNI POZIV ZA ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH DELOVNIH POGOJEV V ČASU VISOKIH TEMPERATUR

Spoštovani

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije smo sicer že pred časom opozorili na problematiko dela v času visokih temperatur ter hkrati  opozorili na ukrepe, ki jih je delodajalec s tem v zvezi
dolžan sprejeti ( https://www.zsss.si/delo-v-casu-visokih-temp-207/ ).

Ob napovedanih morebitnih zmanjšanjih dobave pitne vode (zlasti na obalnih območjih), ki so posledica visokih temperatur in vročinskih valov ter posledično temu dlje časa trajajočega sušnega obdobja, posebej, kljub temu, opozarjamo, da tovrstne okoliščine dodatno terjajo od delodajalca, da zaposlenim delavcem uredi in omogoči delovno okolje, v katerem bodo le-ti lahko normalno opravljali delo. Verjamemo, da se vsi zavedamo pomena vnosa ustrezne količine tekočine v telo, da se izognemo dehidraciji in škodljivim vplivom na zdravje in s tem tudi daljši, nepredvideni odsotnosti z delovnega mesta.

Opozarjamo tudi na pravočasno pripravo na morebitne prihajajoče redukcije na področju porabe vode, saj ima zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev prednost pred vsem ostalim. Morebitne prijave drugačnega ravnanja bomo, v kolikor bomo o njih obveščeni, posredovali pristojni inšpekciji z zahtevo za ukrepanje.

Lep pozdrav

Lidija Jerkič
Predsednica ZSSS