Pobuda za uskladitev zneskov, določenih v Uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, poslana vladi in ministrstvu za delo

Reprezentativne sindikalne centrale, med njimi seveda tudi ZSSS, smo včeraj na vlado in ministrstvo za delo poslali poziv k uskladitvi zneskov, določenih v Uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Sindikalne centrale, zveze, konfederacije, članice ekonomsko-socialne sveta, smo že večkrat opozorile, da je višino denarnih zneskov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in ki so kot takšni navedeni v Uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, treba nujno spremeniti. Dejstvo namreč je, da se njihova višina ni spremenila oziroma uskladila že vse od avgusta 2008, ko je uredba stopila v veljavo. To pomeni, da dandanes ne določa več zneskov, ki bi bili primerni in bi zagotavljali ustrezno, neobdavčeno, povračilo stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Sindikalne centrale smo prepričane, da je sprememba višine denarnih zneskov v uredbi nujno potrebna. Zato pozivamo pristojno ministrstvo in Vlado RS, naj nemudoma pristopi k spremembi višine neobdavčenih denarnih zneskov v predlagani višini ter da se le te sprejmejo v najkrajšem možnem času. Še v času pred volitvami. Prav tako, glede na hitro rast cen, zlasti energentov in naftnih derivatov v zadnjem obdobju, predlagamo, da se ustreznost najvišjih neobdavčenih zneskov preveri vsake nadaljnje 3 mesece in se te zneske v primeru znatne rasti cen tudi ustrezno uskladi z rastjo.

Poziv sindikalnih central je v celoti dostopen tukaj.