Od steklih psov do davčnih sprememb v prid najbogatejšim – Razmislek o stanju stvari

V ZSSS smo se odzvali na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini: menimo, da predlagane davčne spremembe z negativnimi finančnimi učinki na proračunska sredstva v prihodnjih letih predstavljajo grožnjo tako sistemom socialnih zavarovanj in pravicam iz teh zavarovanj kot tudi financiranju javnih storitev in socialnih transferjev, njihovemu obsegu, dostopnosti in kakovosti.

V nadaljevanju delimo naše stališče >>