Javno pismo poslankam in poslancem – poziv za vlaganje amandmajev k predlogu proračuna

(Apel poslankam in poslancem, da z amandmaji k proračunskim zakonom popravijo krivico upokojenkam in upokojencem)

Spoštovane poslanke in poslanci,

Na začetek proračunske razprave smo vas 16. septembra s pismom spomnili, da za upokojenke in upokojence še vedno niso odpravljeni varčevalni ukrepi, ki so bili uvedeni z zloglasnim zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Zato se upokojenke in upokojenci še vedno vsak mesec neprostovoljno odrekamo delu svojih pokojnin, ki nam pripadajo po sistemskem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, za izhod iz krize, ki je že zdavnaj minila. Upokojenec s povprečno pokojnino 662 evrov je vsak mesec prikrajšan za okoli 50 evrov. Mnogi po novem zato niso več niti kreditno sposobni.

Z omenjenim pismom smo vas spomnili, da je Sindikat upokojencev Slovenije na svojem srečanju v Brežicah junija letos predlagal in zahteval, da se pokojnine uskladijo za 7,2 odstotka na raven, ki bi bila dosežena z zakonsko določeno uskladitvijo. S tem bi ZUJF, ki je prenehal veljati že za vse skupine državljanov, prenehal veljati tudi za upokojenke in upokojence. Predlagali oziroma zahtevali smo, da se polovica uskladitve opravi novembra letos, druga polovica pa do junija naslednjega leta. Predlagali smo tudi, da se letni dodatek naslednje leto izplača v skladu s sistemskim zakonom v dveh zneskih in to 600 evrov za prejemnike pokojnin do 800 evrov, za prejemnike pokojnin nad 800 evri pa bi naj letni dodatek znašal 300 evrov.

Tem našim zahtevam se pridružuje tudi vedno več drugih upokojenskih organizacij, Civilna iniciativa ZA UPOKOJENCE GRE pa je pod peticijo z omenjenimi zahtevami zbrala že 14.000 podpisov. Peticijo s podpisi in Skupno izjavo Sindikata upokojencev Slovenije in Civilne iniciative smo 23.10.2019 predali predsedniku Državnega zbora g. Dejanu Židanu, namesto predsednika vlade Marjana Šarca pa je peticijo sprejel državni sekretar v kabinetu predsednika vlade g. Uroš Prikl.

Spoštovane poslanke in poslanci,

v naslednjih dneh boste razpravljali o proračunski zakonodaji. Imate zadnjo možnost, da s svojimi odločitvami popravite krivico, ki je že bila storjena upokojenkam in upokojencem, saj so bili in so po končani krizi še vedno prisiljeni varčevati za izhod iz nje. Ali se zavedate, da bi s potrditvijo predlaganega usklajevanja pokojnin, v katerem ne bi bila zajeta izredna uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka, upokojenkam in upokojencem trajno (doživljenjsko) znižali raven pokojnin? Ali se zavedate, kaj bi to pomenilo za medsebojno zaupanje v tej državi? Upokojenke in upokojenci bi se upravičeno počutili izigrane in prevarane, saj smo pristali na varčevalne ukrepe pri izplačevanju pokojnin samo in zgolj v času krize zaradi izhoda iz nje, sedaj pa poskuša oblast to izkoristiti za trajno (doživljenjsko) znižanje vseh pokojnin.

Ob tem želimo opozoriti, da je povprečna pokojnina v naši državi enaka znesku praga revščine 662 evrov ter da je zagotovljena pokojnina za zakonsko izpolnjene pogoje 530 evrov, kar je krepko pod pragom revščine. Poleg tega delež izdatkov za pokojnine v BDP pada kljub naraščanju števila upokojencev, hkrati pa se zmanjšujejo prispevki iz proračuna v pokojninsko blagajno.

Naj ob tem dodamo, da je nesprejemljivo, da želijo nekateri usklajevanje pokojnin vezati na gospodarsko rast, saj za to ni nobene strokovne utemeljitve. Na to opozarjajo tudi mnogi domači in tuji strokovnjaki vključno z OECD.

Prav tako so nesprejemljiva stališča, da smo upokojenci najbolj odgovorni za finančno vzdržnost javnih blagajn ter da s svojimi zahtevami rušimo stabilnost javnih financ. Veliko več je drugih ukrepov za bolj učinkovito upravljanje z javnimi sredstvi, s katerimi lahko k stabilnosti javnih financ prispevajo vlada, državni zbor in državni organi.

Spoštovane poslanke, poslanci,

ne zahtevamo nobenih privilegijev, zahtevamo samo, da tudi upokojenkam in upokojencem odpravite varčevalne ukrepe, da spoštujete naše pravice, ki so vsebovane v sistemskem zakonu in so nam bile odvzete z interventnim zakonom.

Spoštovane poslanke, poslanci,

apeliramo na vas in od vas pričakujemo, da boste v okviru proračunov z amandmaji k predlaganim zakonom našli potrebna sredstva za izpolnitev naših zahtev po izredni uskladitvi pokojnin ter po izplačilu letnega dodatka za leto 2020 v dveh zneskih.

Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije
Francka Ćetković