Odprto pismo Sindikata upokojencev Slovenije

SPOŠTOVANE POSLANKE IN POSLANCI! Pred vami je razprava o proračunih za leti 2020 in 2021, morebiti tudi o rebalansu proračuna za letošnje leto. Glede na jesenske napovedi Umarja o zmanjšanju gospodarske rasti je vlada pohitela z zahtevo o prilagoditvi oz. zmanjšanju proračunskih odhodkov. Spoštovane poslanke in poslanci, želimo vas spomniti, da smo upokojenke, upokojenci že nekaj časa v čakalni vrsti za zakonsko uskladitev pokojnin, za kar smo bili prikrajšani po zloglasnem ZUJF-u. Večina ukrepov po tem zakonu je bila odpravljenih, samo upokojenci smo še vedno deležni varčevalnih ukrepov. Upokojenci smo veliko prispevali k varčevanju države, saj so naše pokojnine zniževale tudi zaradi zakonov in sistemskih ukrepov, ne samo zaradi neusklajevanja.

Sindikat upokojencev je na svojem srečanju v Brežicah v juniju 2019 sprejel zahteve, da se nam pokojnine uskladijo na raven, ki bi jo dosegle na podlagi ZPIZ-2, kar pomeni, da je potrebna uskladitev še za 7,2 %. Predlagali smo, da se polovica te uskladitve (odprave krivice) opravi novembra letos, druga polovica pa do junija naslednje leto.

Tem našim zahtevam se v zadnjem mesecu pridružujejo tudi mnogi upokojenci, ki niso naši člani, civilne iniciative s podpisovanjem peticij, vedno več je jeznih pisem upokojenk, upokojencev v sredstvih javnega obveščanja. Pozivajo k radikalnejšim ukrepom.

Službe ministrstva za delo so nam v avgustu odgovorile z naštevanjem tega, kaj je bilo storjeno, kar nam je bilo znano že ob posredovanju zahtev. Odgovorov na naše zahteve nismo prejeli. Zato smo ponovno pisali predsedniku vlade in zopet prejeli pismo pristojnega ministrstva brez odgovora na naše zahteve. Poslanec SD g. Soniboj Snežak je na podlagi naših zahtev zastavil pristojni ministrici poslansko vprašanje, ustreznega odgovora ni prejel, več ali manj je bilo povedano to, kar so nam odpisali v omenjenem pismu.

Spoštovane poslanke in poslanci,

nikakor ne sprejemamo obrazložitev, da je treba naše zahteve presojati z vidika javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema in spoštovati fiskalna pravila, ki določajo obseg izdatkov. To pomeni varčevanje na plečih upokojencev, katerih večina ima sramotno nizke pokojnine; upokojencev, ki ne zmorejo plačevati položnic za elektriko, komunalne storitve, za dopolnilno zdravstveno zavarovanje; ki nimajo za nujno potrebne izdatke življenjskih potrebščin.