Socialni dialog

Pred vami je razprava o proračunih za leti 2020 in 2021, morebiti tudi o rebalansu proračuna za letošnje leto. Glede na jesenske napovedi Umarja o zmanjšanju gospodarske rasti je vlada pohitela z zahtevo o prilagoditvi oz. zmanjšanju proračunskih odhodkov.

Spoštovane poslanke in poslanci, želimo vas spomniti, da smo upokojenke, upokojenci že nekaj časa v čakalni vrsti za zakonsko uskladitev pokojnin, za kar smo bili prikrajšani po zloglasnem ZUJF-u. Večina ukrepov po tem zakonu je bila odpravljenih, samo upokojenci smo še vedno deležni varčevalnih ukrepov. Upokojenci smo veliko prispevali k varčevanju države, saj so naše pokojnine zniževale tudi zaradi zakonov in sistemskih ukrepov, ne samo zaradi neusklajevanja.

Sindikat upokojencev je na svojem srečanju v Brežicah v juniju 2019 sprejel zahteve, da se nam pokojnine uskladijo na raven, ki bi jo dosegle na podlagi ZPIZ-2, kar pomeni, da je potrebna uskladitev še za 7,2 %. Predlagali smo, da se polovica te uskladitve (odprave krivice) opravi novembra letos, druga polovica pa do junija naslednje leto.

Tem našim zahtevam se v zadnjem mesecu pridružujejo tudi mnogi upokojenci, ki niso naši člani, civilne iniciative s podpisovanjem peticij, vedno več je jeznih pisem upokojenk, upokojencev v sredstvih javnega obveščanja. Pozivajo k radikalnejšim ukrepom.

Službe ministrstva za delo so nam v avgustu odgovorile z naštevanjem tega, kaj je bilo storjeno, kar nam je bilo znano že ob posredovanju zahtev. Odgovorov na naše zahteve nismo prejeli. Zato smo ponovno pisali predsedniku vlade in zopet prejeli pismo pristojnega ministrstva brez odgovora na naše zahteve. Poslanec SD g. Soniboj Snežak je na podlagi naših zahtev zastavil pristojni ministrici poslansko vprašanje, ustreznega odgovora ni prejel, več ali manj je bilo povedano to, kar so nam odpisali v omenjenem pismu.

Spoštovane poslanke in poslanci,

nikakor ne sprejemamo obrazložitev, da je treba naše zahteve presojati z vidika javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema in spoštovati fiskalna pravila, ki določajo obseg izdatkov. To pomeni varčevanje na plečih upokojencev, katerih večina ima sramotno nizke pokojnine; upokojencev, ki ne zmorejo plačevati položnic za elektriko, komunalne storitve, za dopolnilno zdravstveno zavarovanje; ki nimajo za nujno potrebne izdatke življenjskih potrebščin.

Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, tel: (01) 43 41 200, e-mail: sus@sindikat-zsss.si, https://www.zsss.si/sindikati_zsss/sus/,

Spoštovane poslanke, poslanci,

ali menite, da je pošteno, da se upokojenkam, upokojencem ne zagotovi izredna uskladitev, s katero bi vsaj delno nadomestili negativne učinke interventne zakonodaje, ki je od leta 2010 vplivala na znižanje pokojnin? Ali menite, da je pošteno, da bodo upokojenkam, upokojencem zaradi ne usklajevanja pokojnin te trajno znižane?

Od vas pričakujemo, da boste pričeli z udejanjanjem obljub, danih v predvolilnih obdobju, zapisanih v koalicijskem sporazumu in v Strategiji dolgožive družbi o dostojnih pokojninah. Spominjamo tudi, da je zakonsko zagotovljena pokojnina sramotno nizka, 537 evrov je pod pragom revščine.

Od vas pričakujemo, da nam ne boste odgovarjali tako kot pristojno ministrstvo, ampak boste v okviru proračunov našli potrebna sredstva za izpolnitev naših zahtev za izredno uskladitev pokojnin še v letošnjem letu in prvi polovici naslednjega leta, ter za določitev letnega dodatka leto 2020 v dveh zneskih, in sicer nižjega v višini 300 evrov in višjega 600 evrov.

Spoštovane poslanke in poslanci,

620.000 upokojenk, upokojencev si zasluži dostojno obravnavo svojih upravičenih zahtev, zasluži si dostojno življenje.

Predsednica
Francka Ćetković