Dogodek ob petnajstih Dnevih slovenskih svetovalnih središč

Seminar za sindikalne zaupnike:
»Izgradnja sodelovanja v procesu vseživljenjskega učenja« (četrtek, 26. 9. 2019 ob 12.00 na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5, Maribor; predavalnica 201).

Urnik srečanja:
– Uvodni pozdrav direktorice Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze gospe Irene Urankar ter prispevek na temo o brezplačnih izobraževalnih možnostih zaposlenih (s poudarkom na starejših od 45 let in manj izobraženih);
– Kako do pravih informacij o izobraževalni ponudbi za odrasle, Alenka Sagadin Mlinarič, Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza;
– Razmislek o vlogi sindikalnega zaupnika pri spodbujanju vseživljenjskega učenja ter predstavitev projekta Za krepitev socialnega dialoga, Jolanda Lašič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška;
– Predstavitev aktivnosti Medpodjetniškega izobraževalnega centra TŠC s poudarkom na izobraževanju odraslih in predstavitev projekta Promocija, animacija in učna pomoč Atena V, Metka Kodrin in Srečko Vidovič, Tehniški šolski center Maribor.

Po predstavitvah projekta bo dovolj priložnosti za pogovor in izmenjavo izkušenj. Prisrčno vabljeni.

Zaradi lažje organizacije srečanja priporočamo predhodno najavo prisotnosti na srečanju na telefonski številki: 02 /234 11 34 ali 041 / 372 273 ali svetovanje@azm-lu.si

Aktivnosti so za udeležence brezplačne, saj je dejavnost financirana iz projekta Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 (operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Tim Andragoškega zavoda Maribor–Ljudska univerza