Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije zbira podpise

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) je vložil predlog za začetek postopka za spremembo zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih. Ta zakon preprečuje uporabo kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti za vse zaposlene, kar pomeni dva različna sistem povračil stroškov prehrane. Delavci zaposleni v podjetjih, ki so v lasti oziroma pretežni lasti države ali občine, so upravičeni do povračila zneska za prehrano v višini 4,61 EUR, delavci zaposleni v podjetjih, ki so v zasebni lasti, pa so upravičeni do povračila zneska za prehrano v višini 6,12 EUR.
Da bi odpravili to nepoštenost in da bi vsem delavkam in delavcem omogočili enako povračilo, SKVNS zbira podpise. 5.000 jih potrebujemo zato te pozivamo – poišči eno od naših stojnic ali sprintaj in overi obrazec na povezavi. Vse podpisane in overjene podpise zbira SKVNS na naslovu Dalmatinova 4. Vse ostale informacije >> https://www.zsss.si/pobuda-skvns-za-posteno-209/