Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije se pridružuje stavkovnemu valu v mesecu decembru

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je na svoji seji Republiškega odbora dne 23. oktobra 2018 obravnaval aktualno dogajanje na področju pogajanj o plačah v javnem sektorju ter problematiko na področju dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Pričakovano, je tudi naš sindikat pristopil k sindikalnim aktivnostim v okviru Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja ...  Preberi več...

Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih v zasebnem sektorju

Spoštovani. Prosimo vas, da odgovorite na nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaše zadovoljstvo s pravicami, katerih podlaga se črpa iz zakonov in kolektivnih pogodb. Na zastavljena vprašanja odgovarjajte iskreno, saj nam bodo odgovori pomagali pri pogajanjih za zvišanje pravic, plač in drugih prejemkov v zvezi z delom.

ANKETA >>

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije