Nismo vam dali mandata za to klanjanje kapitalu in uničevanje solidarnosti!

JAVNO PISMO POSLANKAM IN POSLANCEM

Republiški odbor Sindikata upokojencev Slovenije je na svoji seji 11. julija 2018 med drugim razpravljal o odzivnosti strank na naša predvolilna vprašanja ter sporočilih, ki jih lahko izvemo iz sredstev javnega obveščanja o vsebini, programskih usmeritvah koalicijskega dogovarjanja političnih strank.

Žal ugotavljamo, da so mnoga stališča, ki bi naj bila predmet koalicijske pogodbe v nasprotju z obljubami, ki ste jih dajali pred volitvami, ter da izvoljene poslanke in poslanci ne spoštujete danih besed, zavez. To predvsem na področjih, ki so posebnega pomena za starejše, oz. za vse prebivalce te države. To so sistemi zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, šolstva, pokojninskega sistema, socialnih sistemov, sistemov solidarnosti. Ta področja smo posebej izpostavili v Sporočilu s srečanja upokojencev v Ljubljani, 3.5.2018, ki ste ga tudi prejeli.
Spoštovane poslanke in poslanci!

Glede na volilne rezultate posameznih strank nimate mandata, da bi odstopali od krepitve javnih sistemov na področjih zdravstva, šolstva, kulture, znanosti, nimate mandata, da bi uvajali konkurenco na področje obveznega zdravstvenega zavarovanja, nimate mandata, da bi uvajali socialno kapico, da bi rušili sistem solidarnosti na področju socialnih sistemov in zavarovanj, nimate mandata, da bi razbremenjevali le plače nekaterih zaposlenih, ne zavajajte ljudi, da zaradi tega ne bo manj prihodkov v proračun.
Spoštovane poslanke in poslanci

Nimate mandata, da bi v koalicijsko pogodbo zapisali le takšne rešitve, ki bi bile pogodu nosilcem kapitala, rešitve, ki bi pomenile rušenje razgraditev javnih sistemov z uveljavljanjem interesov posameznih skupin, ki jim gre le za osebne interese, dobiček, ne pa za javno dobro.
Zato vas pozivamo, da pri sestavljanju koalicijske pogodbe upoštevate obljube in zaveze, ki so jih stranke, ki so prejele največ glasov, dale pred volitvami.

Sindikat upokojencev Slovenije
Predsednica Francka Ćetković