Priznanje KNG

Predsednik sindikata SwatyComet Slavko Jerebič je prejel priznanje Sindikata KNG Slovenije.

Slavko je že desetletja aktiven član, od leta 2014 pa vodi sindikat družbe. Po duši je sindikalist, vedno pripravljen pomagati sodelavcem. Trudi se za ohranitev in izboljšanje ekonomskega in gmotnega položaja članov in ostalih zaposlenih, z vodstvom družbe ima spoštljiv in korekten dialog. Pri svojem delu v družbi se srečuje z konkurenčnimi sindikati, vendar mu uspeva, da Sindikat KNG ostaja večinski sindikat, kar veliko pove o tem, kako dober sindikalist je Slavko.

Branko Zadravec, ki je predsednik sindikata družbe Ecolab v Mariboru, je prejel plaketo Sindikata KNG.

Sindikat družbe Ecolab deluje dobro, stabilno, z zvrhano mero dobrega dialoga se uspešno zavzema za zaščito in izboljšanje položaja članov sindikata in ostalih zaposlenih.
Današnje gospodarske razmere niso lahke, neprestano so prisotne težnje, da se pravice delavcev zmanjšujejo. Sindikat družbe Ecolab se zaveda svoje vloge. Članom zna prisluhniti, svetovati in jim pomagati še pri tako zelo težkih problemih. Zaveda se, da se z dobro komunikacijo in dialogom na visoki ravni rešijo še tako težki problemi. In pri tem svojem poslanstvu je izjemno uspešen.

Obema slavljencema iskrene čestitke.

Sekretarka območnega odbora Sindikata KNG Slovenije za Podravje in Koroško
Jolanda Lašič, dipl. ekon.