Brezplačne možnosti svetovanja in izobraževanja za zaposlene

Spoštovani sindikalni zaupniki Zgornjega Podravja,

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza skupaj s partnerskima organizacijama Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica in Zavodom Antona Martina Slomška izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih. Izobraževalno svetovanje je namenjeno zaposlenim, praviloma z največ srednjo poklicno šolo, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela.

Svetovanje je brezplačno. Izvedemo ga lahko na naslovu Andragoškega zavoda Maribor na Maistrovi ulici 5 v Mariboru ali v prostorih delodajalca. V sklopu svetovanja lahko pomagamo tudi službam za razvoj zaposlenih pri analizi potreb po izobraževanju in razvoju kariere, pri izdelavi načrtov izobraževanja zaposlenih ipd. Izvedemo lahko tudi postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, ki lahko vključuje tudi testiranje jezikovnega in/ali računalniškega znanja zaposlenih in vodi do pisnega mnenja o ugotovljenih znanjih, spretnostih in kompetencah.

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza v sklopu projekta pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc v letu 2018 načrtuje brezplačne računalniške tečaje (predvsem iz temeljnih informacijskih znanj), tečaje slovenščine (na začetni in nadaljevalni stopnji), jezikovne tečaje in treninge socialnih veščin. Programi so namenjeni zaposlenim, predvsem starejšim od 45 let z zaključeno 4-letno srednjo šolo. Poleg že omenjenih partnerjev projekta na področju svetovanja, sodeluje v projektu kompetenc tudi Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova.

Programi temeljnih in poklicnih kompetenc predstavljajo nadgradnjo uvodnega svetovanja. Tudi programi kompetenc so za posameznike in podjetja brezplačni, saj naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Andragoški zavod Maribor-LU je po elaboratu projekta pristojen za pokrivanje občin Zgornjega Podravja.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani (02/ 234 11 11; info@azm-lu.si):

http://www.azm-lu.si/projekti/419-kompetence-2016-2019

http://www.azm-lu.si/svetovalno-sredisce-maribor/427-svetovanje-2016-2022