»V gospodarstvu, kjer je edina zanesljiva stvar negotovost, je en sam vir trajne konkurenčne prednosti – znanje«. (J. Nonak)

Skrb za zaposlene in permanentno delo z zaposlenimi povečuje njihovo strokovnost in kompetentnost, ter podjetju lahko prinese veliko koristi. V nadaljevanju vam zato posredujem zanimivo informacijo o možnostih brezplačnega pridobivanja znanj za vaše zaposlene.   

V Fundaciji PRIZMA kot konzorcijski partner sodelujemo v projektu PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC OD 2016 DO 2019, kjer zaposlenim z nižjo izobrazbo (do 5. stopnje), predvsem starejšim od 45 let nudimo BREZPLAČNE PROGRAME USPOSABLJANJ za pridobivanje manjkajočih znanj s področja računalništva, komunikacije, socialnih veščin, izboljšanja medosebnih odnosov, reševanja konfliktov, obvladovanje stresa, upravljanja s spremembami, ipd.

V podjetjih bomo izvajali naslednje brezplačne programe za zaposlene:

Podrobnejše informacije o vsebinah ter ciljih posameznih programov, pridobljenih kompetencah za udeležence in načinu izvajanja programov  najdete tudi na naši spletni strani: http://www.fundacija-prizma.si/index.php/razvoj-kadrov-za-podjetja?id=345.

V primeru, da so slednja znanja in veščine zanimiva za vaše zaposlene, ker so ključna za vsakdanje življenje in pri poklicnem delu, smo na razpolago za dodatno podrobnejšo predstavitev programov in se s sodelavci z veseljem oglasim na sestanku pri vas. V primeru dodatnih vprašanj in pojasnil sem tudi na razpolago po telefonu 02 333 13 31.