sova

DO NOVIH PRILOŽNOSTI Z NOVIM ZNANJEM

Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Ciljna skupina so zaposleni z največ srednješolsko izobrazbo (oziroma ISCED 1-2-3) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Programi:

  • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
  • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
  • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO)
  • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (programi priprav)
  • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)
  • Slovenščina kot drugi in tuji jezik in Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je nosilec konzorcija.

Konzorcijski partnerji:

Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška
Aktivnosti se bodo izvajale na območju Zgornjega podravja.

Kontakt: info@azm-lu.si , 02 234 11 11, 051 356 560

Evropska kohezijska politika – www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

http://www.azm-lu.si/projekti/419-kompetence-2016-2019

Spletna povezava k projektu svetovanje se nahaja na sledečem naslovu:

http://www.azm-lu.si/svetovalno-sredisce-maribor/427-svetovanje-2016-2022

Spletne povezave do naših spletnih (pod)strani novih projektov:

http://www.azm-lu.si/svetovalno-sredisce-maribor/427-svetovanje-2016-2022

Ob tem bi poudarili, da je Andragoški zavod Maribor-LU nosilec dejavnosti za območje Zgornjega Podravja (Ljudska univerza Ptuj pa za območje Spodnjega Podravja).