Zaposlitvam naproti: Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost

JunakiZaposlovanja SindikatMladiPlus m thumb medium250 0Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je skupaj s partnerjem Zavodom Mladinska mreža MaMa pod pooblastilom ministrstva za socialo, delo, družino in enake možnosti začela izvajati projekt »Zaposlitvam naproti: Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost«, ki ga financira Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion). S projektom želimo povezati mlade in delodajalce ter obema stranema ponuditi priložnosti, ki jih ponuja program in shema jamstva za mlade.

Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih jamstva za mlade, ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Mladi bodo tudi v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih. V okviru projekta bomo pripravili razpis za ambasadorje, ki bodo pripravili predlog promocije na lokalni ravni. S tem jim bomo ponudili možnost, da postanejo ambasadorji jamstva za mlade in tako prevzamejo vlogo junakov zaposlovanja.

Visoka stopnja vključenosti mladih bo dosežena tudi z aktivnostmi zavoda za zaposlovanje in organiziranimi promocijskimi dogodki v 12 različnih krajih po vsej Sloveniji, ki zajemajo vse statistične regije.

V okviru projekta je nastala tudi spletna stran www.junakizaposlovanja.si, kjer najdete vse informacije o projektu, aktivnostih in vladnih ukrepih (sistemskih, aktualnih, tistih v pripravi, na njej bo tudi blog, dostop do poročil z dogodkov…). O vseh projektnih aktivnostih vas bomo sproti in ažurno obveščali, saj si želimo, da projekt doseže najširši krog mladih za katere so ukrepi in projekt namenjeni.