Poslanica predsednika ZSSS, Dušana Semoliča, ob 1. maju 2016

 

Prvi maj, praznik dela, je praznik vrednot.

Na prvem mestu izpostavljamo spoštovanje; Ljudi, ki živijo od svojega dela, je potrebno spoštovati. Prav tako je potrebno spoštovati ljudi, ki bi radi delali, pa tega iz različnih razlogov ne morejo.
Žal živimo v časih, ko se tudi institucije političnega sistema in demokracije zlorablja za prerazporejanja bogastva v prid lastnikov kapitala. Toda gospodarske rasti ne ustvarjajo le lastniki kapitala in tisti, ki kapital upravljajo!

Za gospodarsko rast prispevajo tudi delavci in delavke. Delavke in delavci, upokojenke in upokojenci imajo pravico zahtevati, da se ustvarjeno bogastvo pravično porazdeli. Ne smemo dovoliti, da je glavni cilj države, v kateri vsi živimo, cilj, kateremu je vse podrejeno, doseganje proračunskega primanjkljaja, ne glede na posledice, ki jih tako ravnanje prinaša za vse nas, za naš življenjski standard.

V 2. členu Ustave Republike Slovenije je zapisano, da je Slovenija pravna in socialna država. Te ustavne določbe ne sme, ne more zamenjati stavek, da je Slovenija država vladavine zlatega fiskalnega pravila, kolonija mednarodnih finančnih institucij.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije zato ob prvem maju ponovno zahtevamo, da se odpravi absolutno podrejanje življenjskega standarda ljudi cilju, da se radikalno zmanjšuje proračunski primanjkljaj, ne glede na posledice življenja delavcev, upokojencev in mladih. To uničuje temelje socialne države!

Pravna država mora v prvi vrsti ščititi ljudi, ne kapitala!
Pravna država mora učinkovito in odločno zaščititi delavce in delavke pred ekstremnim in nečloveškim izkoriščanjem.

Prvi maj, praznik dela, je praznik vrednot!
V imenu vrednot kot sta pravičnost in solidarnost torej zahtevamo, da država Slovenija začne končno ustvarjati razmere, v katerih se bodo odpirala nova, kvalitetna in zdravju prijazna delovna mesta, tudi zato, da bi mladi, ko končajo šolanje videli svojo prihodnost med nami, v naši državi!

Čestitke ob 1. maju in lepe praznike!
Dušan Semolič