Tudi varuhinja za višjo minimalno plačo in boljši položaj delavcev

»Tudi minimalna plača bi morala biti dovolj visoka za preživetje tistih, ki delajo, saj sicer z iskanjem pomoči pri humanitarnih organizacijah izgubljajo dostojanstvo,« je prejšnji teden na svoji spletni strani zapisal Urad Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

Ta institucija podpira predlog sindikatov, da se iz minimalne plače izvzamejo dodatki za nočno in nedeljsko delo ter delo ob praznikih. »Trenutna ureditev ne razlikuje dela glede na delovne pogoje, saj vsi prejemniki minimalne plače prejmejo enak znesek«, so zapisali in opozorili, da »bi bilo pri opredelitvi minimalne plače smiselno preučiti tudi druge dodatke in preprečiti neenakost med zaposlenimi«.

Pozvali so še državo, naj z novo ureditvijo zagotovi še, da bodo delavci za enako delo plačani enako, pogoji dela pa ovrednoteni posebej. Prav tako pričakujejo več napora »pri vzpostavljanju pogojev za zaposlovanje in zmanjševanje prekarnih oblik dela« ter večji nadzor »nad kršitelji pravic zaposlenih in njihovo dosledno sankcioniranje«.