VABILO na POSVET

V sodelovanju Vladne projektne skupine za ekonomsko demokracijo, Fundacije PRIZMA, Štajerske gospodarske zbornice, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, OO Podravja in Koroške ter drugih pomembnih partnerjev Vas vabimo na posvet

S SODELOVANJEM DO ZAUPANJA IN USPEŠNEGA POSLOVANJA – STANJE IN IZZIVI NA PODROČJU EKONOMSKE DEMOKRACIJE V SLOVENIJI,

ki bo potekal v ponedeljek, 16. marca 2015 v Veliki dvorani Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana med 10.00 in 15.30 uro

Na posvetu bomo izmenjali informacije in dobre prakse na področju spodbujanja in vključevanja zaposlenih v soupravljanje, udeležbe zaposlenih pri dobičku, delavskega lastništva podjetij (delavsko delničarstvo in delavsko zadružništvo), korporativne družbene odgovornosti ter implementacije EU in nacionalne zakonodaje povezane s tem področjem.

Posvet je odlična priložnost tudi za spoznavanje učinkovitih metod participacije zaposlenih pri predvidevanju in upravljanju sprememb v podjetjih. Skupaj z vami si želimo tudi oblikovati izhodišča za programe namenjene izgrajevanju kompetenc zaposlenih, njihovih zastopnikov ter delodajalcev na področju uveljavljanja večje participacije delavcev ter oblikovati predloge za hitrejše uveljavljanje ekonomske demokracije pri nas.