Javni poziv poslankam in poslancem Državnega zbora RS

FISKALNO PRAVILO JE FISKALNI NAPAD NA DELAVSKE PRAVICE IN SOCIALNO DRŽAVO!

Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora RS,

Včeraj ste v državnem zboru opravili prvo obravnavo predloga Zakona o fiskalnem pravilu. Predsednik vlade RS, dr. Miro Cerar, je v uvodnih besedah jasno poudaril, da »vladni Predlog zakona o fiskalnem pravilu določa zelo strog okvir za vodenje javnofinančne politike.« Kaj to pomeni, je razložil v naslednjem stavku: »Sprejetje predlaganega zakona namreč pomeni, da moramo javne finance v prihodnjih nekaj letih strukturno uravnotežiti, kar bo glede na strukturni deficit v višini več kot 2% oziroma 700 milijonov evrov izjemno zahtevna naloga.«

S tem zelo hitro pridemo do vladnih izračunov iz pričetka 2013, po katerem bi »vpeljava fiskalnega pravila pomenila 30 odstotno znižanje pokojnine ali 30 odstotno znižanje plač v javnem sektorju oziroma obseg javnega sektorja, ali 50 odstotno znižanje zneska vseh transferjev posameznikom.«

In potem je včeraj po poročanju medijev udaril še tako imenovani Mramorjev amandma, ki se ga je že pripravilo za drugo branje zakona k 14b členu, in ki bi omogočal avtomatično doseganje ciljev iz pakta stabilnosti, saj bi ta »prihranek« avtomatično odrezal iz mase sredstev za plače, pokojnine in socialne transferje.

24. maja 2013 je državni zbor z dvotretjinsko večino sprejel vnos fiskalnega pravila v ustavo.

Istega dne je isti državni zbor sprejel še prepoved referendumskega odločanja o zakonih, ki urejajo davke in ratifikacije mednarodnih pogodb, kakršna je bila pogodba o fiskalnem pravilu.

In kot da to ni dovolj, sedaj po parlamentarnih hodnikih kroži še vladni predlog amandmaja k Zakonu o fiskalnem pravilu, ki bi vladi omogočil matematični avtomatizem v fiskalnem rezanju plač, pokojnin in socialnih transferjev. Kako priročno, saj se s tem ukinejo morebitna mučna pogajanja s sindikati.

Torej, spoštovane, spoštovani.

Ne samo, da je Slovenija v rekordnem času ratificirala sicer prostovoljno multilateralno pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji.

Ne samo da je Slovenija sprejela Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije, kljub temu, da pogodba vpisa v ustavo ne zahteva, ampak le priporoča.

Sedaj pa se želite že tako škodljivo fiskalno pravilo spremeniti v naravno matematično dejstvo, ki bo zavestno ignoriralo glas nasprotnikov.

Kot s strani ljudstva RS izvoljene poslance ljudstva vas zato pozivamo, da jutri glasujete proti Zakonu o fiskalnem pravilu.

Kaj boste navsezadnje rekli svojim volivcem, ko vas bodo vprašali zakaj imajo nižje plače, pokojnine oziroma socialne transferje? Ali se boste skrili za računalniškim algoritmom, ki bo fiskalno rezal socialno državo?

Mag. Dušan Semolič 
Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Branimir Štrukelj
predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja

 

—————

Goran Lukič
Samostojni svetovalec ZSSS za politike zaposlovanja, notranje informiranje in spletno komuniciranje

E: goran.lukic@sindikat-zsss.si

M: +386 31 517 201