SESTANEK VODSTVA ZVEZE SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE S PREDSEDNICO VLADE RS GLEDE INSTITUTA MINIMALNE PLAČE V SLOVENIJI

Danes ob 14:30 se bo vodstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v prostorih vlade sestalo s predsednico vlade mag. Alenko Bratušek. Na sestanku bomo spregovorili o institutu minimalne plače v Sloveniji in zadnjih dogajanjih okoli tega.
Kot vemo, je minimalna plača v Sloveniji v zadnjem času predmet močnih pritiskov po njenem zniževanju, ki prihajajo iz različnih, tudi mednarodnih koncev, zato smo na ZSSS na vlado naslovili pobudo za nujen sestanek na to temo.
 
Goran Lukič