Poziv k takojšnjemu popravku navodil in obrazcev za neposredno izplačilo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela delavcem

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je generalnemu direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) poslala poziv k popravku navodil in obrazcev za neposredno izplačilo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela delavcem. ZSSS pozdravlja to, da ZZZS želi delavcem olajšati uveljavljanje te pravice, vendar pa je izredno ogorčena nad vsebino navodila in obrazca za uveljavljanje te pravice, zlasti v primeru, ko to zahtevo podaja delavec.

ZZZS je navodilo in obrazec oblikoval tako, da bi čim manjše število upravičencev/delavcev pravico do nadomestila plače tudi uspešno uveljavilo. To je videti iz dejstva, da ZZZS, v nasprotju z zakonskimi določbami, zahteva, da delavec »zahtevi za neposredno izplačilo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela« priloži med drugim tudi »izjavo delodajalca, da vsem pri njem zaposlenim delavcem ni izplačal plač in nadomestil plač in da tudi delavcu ni izplačal nadomestila, ki je predmet zahteve«. Pri tem gre za obveznost, ki jo zakon o delovnih razmerjih ne predpisuje in ne zahteva, edina obveznost delavca je priložitev pisnega obračuna, ki ga izda delodajalec in iz katerega so razvidni podatki o zapadlem neizplačanem nadomestilu plače.

ZSSS zahteva, da ZZZS nemudoma popravi tako navodilo kot tudi obrazec za uveljavljanje pravice do izplačila nadomestila plače v primerih, ko je vlagatelj zahtevka delavec in sicer tako, da bo le-ta skladen z zakonsko določbo ter, da bo moč čim hitreje doseči namen te določbe.