Država skrivaj uvaja krizni davek

Predstavnika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) sta na novinarski konferenci v četrtek, 4. 7. 2013, opozorila na nekorektno ravnanje vlade, ki skuša s prikritim spreminjanjem zakona o dohodnini in s sklicevanjem na »težko popravljive posledice za delovanje države« povišati dohodninsko obremenitev prebivalcev Slovenije.

Na ta način država poleg ostalih novih obremenitev vpeljuje tudi krizni davek, ki so ga v zadnjih mesecih številni označili za nesprejemljivega.

Novela namreč predvideva odpravo avtomatičnega usklajevanja dohodninskih olajšav in lestvic z inflacijo in pravico o tem prepušča vsakoletni odločitvi ministra za finance, kar vpeljuje »diktaturo enega samega ministra«. Hkrati namerava vlada z novelo vpeljati davčno neugodnejšo obravnavo odpravnin, prejetih po odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, s tem pa krši načelo enake obravnave in poglablja segregacijo v svetu dela.

ZSSS zato poziva vlado, naj ustavi sprejemanje take novele, saj bo ta imela težko popravljive posledice za standard ljudi in povzročila dodatno revščino. Na zahtevo ZSSS bo o tej noveli med drugim razpravljal tudi ekonomsko-socialni svet na seji 236. seji v petek, 5. 7. 2013.