NE IZSILJEVANJU, DA KONSTRUKTIVNEMU DIALOGU!

Pošiljamo sporočilo za javnost sindikalnih predstavnikov delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma 2012-2016 »Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja«, v katerem poudarjamo, da smo iskreno sprejeli ponudbo predstavnikov vlade, da stečejo konkretni pogovori o masi plač in prihodnjem obsegu javnih storitev v izobraževanju, znanosti in kulturi. Nikakor pa ne bomo pristali na vlogo talcev vladnih načrtov rušenja javnih storitev v imenu stihijskega varčevanja, zato da bi se lahko v ozadju uveljavljali parcialni interesi in že zdavnaj pokopane ideje.

 Goran Lukič

Sindikalni predstavniki v delovni skupini »Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja« za pripravo Socialnega sporazuma 2012 – 2016 smo iskreno sprejeli ponudbo predstavnikov vlade, da stečejo konkretni pogovori o masi plač in prihodnjem obsegu javnih storitev v izobraževanju, znanosti in kulturi. Nikakor pa ne bomo pristali na vlogo talcev vladnih načrtov rušenja javnih storitev v imenu stihijskega varčevanja, zato da bi se lahko v ozadju uveljavljali parcialni interesi in že zdavnaj pokopane ideje.

Sindikalni predstavniki v delovni skupini Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja smo na zadnjih pogovorih takoj po novoletnih praznikih (3. 1. 2012) iskreno sprejeli ponudbo predstavnikov vlade, da naposled stečejo tudi konkretni pogovori o masi plač in o prihodnjem obsegu javnih storitev v izobraževanju, znanosti in kulturi. Sindikalna stran je pripravila tudi poslovnik, ki bi omogočil bolj strukturirana in s tem konstruktivnejša pogajanja. Za nadaljevanje pogovorov je bil predlagan četrtek, 10. 1. 2012. Zato smo bili tem bolj presenečeni nad sporočilom, ki je prispelo 6.1.2012, torej v nedeljo popoldne in v katerem je vodja vladne pogajalske strani Mojca Škrinjar pristanek na vladne pogoje začela izsiljevati z globami, ki naj bi jih že v prihajajočem tednu naložili šolam.

S tem paničnim prelaganjem odgovornosti skuša MIZKŠ sindikalne predstavnike očitno narediti za talce svojih načrtov, ki vodijo v nepregledno rušenje sistema javnih storitev. Žal moramo ugotoviti, da ta načrt na področju visokega šolstva že kaže svoj pravi obraz: gre za privatizacijo pajdaškega tipa, ki služi interesom posameznih uradnikov na MIZKŠ. Ti interesi so očitno tudi razlog, da vladna stran že od jeseni 2012 v celoti zavrača vsebinske pogovore o področjih visokega šolstva in znanosti. V senci dolgotrajnih in “neuspešnih” pogajanj namreč MIZKŠ pospešeno pripravlja razpise, ki evropska sredstva usmerjajo v samostojne in zasebne zavode (kreativna jedra, vpetost v mednarodno okolje, inovativna shema za doktorski študij itd.), sredstva za javno visoko šolstvo pa krči. Namesto da bi si prizadevalo za krepitev deficitarnih študijev, z administrativnim omejevanjem vpisa na javnih univerzah krepi zasebne družboslovne fakultete. V svoji privatizacijski ihti se je MIZKŠ pripravljeno celo postaviti nad voljo Državnega zbora, ki je v letu 2013 dodatnih 16 mio izrecno namenil tekočemu izvajanju študijskih programov.

Medtem pa MIZKŠ sindikalni strani meče na mizo scenarije, koliko učiteljev, podpornih služb, knjižničarjev, kuharjev, čistilk in laborantov naj se vrže na cesto?! Ob tem ima en sam argument: Ukrepi »sledijo proračunu, kjer je potrebno privarčevati na področju predšolske vzgoje 28 mio, na področju osnovnih šol z glasbenimi šolami in posebnim šolstvom 70 mio, na področju srednjih šol pa 24 mio.«

Od vladne strani zato pričakujemo, da bo prenehala z neprepričljivimi poskusi zamegljevanja odgovornosti in pri nadaljnjih pogajanjih izhajala iz sporazumov, ki so jih podpisali aktualna in prejšnja vlada. Ti sporazumi med drugim natančno omejujejo znižanje plač in znižanje števila zaposlenih za leto 2013. Sindikalna stran bo pri spoštovanju teh sporazumov vztrajala v interesu prebivalcev Republike Slovenije, ki niso zakrivili bančne krize, ki niso sprejeli proračuna 2013, ki jemlje šolstvu več kot 100 milijonov EUR, in ki si ne zaslužijo, da jih politično-ekonomske klientele zaradi lastnih interesov potiskajo v intelektualno in kulturno zaostalost.

Zato bomo tudi v nadaljevanju pogajanj odločno nasprotovali izenačevanju javnih in zasebnih ponudnikov storitev na področju izobraževanja in kulture, zlorabi instituta koncesij za pospeševanje privatizacije in komercializacije storitev, napovedanemu zapiranju oddelkov v javnih gimnazijah ob hkratnem odpiranju oddelkov v zasebnih gimnazijah, stihijskemu krčenju sredstev za javno šolstvo ter težnji po usmerjenem izobraževanju.

 

S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj, Konfederacija sindikatov javnega sektorja
Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Marko Marinčič, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM