»Proti centralizaciji zdravstva« – za zdravje v regijah

Vas razjezi še ena vest o referendumu in se sprašujete, kaj se dogaja z našo zdravo pametjo? In čemu je potrebno toliko referendumov za na prvi pogled nepomembne odločitve, o katerih bi tako ali tako morala odločati stroka? Kaj pa če so referendumi še edini legalni instrumenti demokracije, s katerimi ljudje še lahko izrazijo svojo voljo? Pustite se poučiti in se potem odločite po svoji vesti …

“MALEMU ČLOVEKU” DVIGUJEJO SOCIALNE PRISPEVKE – VELIKEMU KAPITALU DAJEJO MILIJARDE

Danes smo na ZSSS opozorili na problem dviga prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za nekatere skupine prebivalstva, ki je prišel preko več kot dvakratnega dviga zavarovalne osnove. Če se spomnimo – osebam, ki so prostovoljno vstopile v obvezno pokojninsko zavarovanje, se je s 1.1. 2013 zavarovalna osnova za obvezno pokojninsko zavarovanje povečala za več kot dvakrat. Tako te osebe sedaj plačujejo 185,8 EUR. Med temi osebami, ki so same doživele ta dvig, pa je kar nekaj tudi takšnih, ki jih bo dodatno udaril sorazmeren dvig prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz 14,17 EUR na 45,48 EUR.

SRAMOTNO SKRIVANJE GZS ZA BREZPOSELNIMI: KAJ S TEM GZS ZARES SPOROČA?

Včeraj je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) objavila sporočilo medijem z zelo pomenljivim naslovom: »Pozor: armada odpuščenih v gospodarstvu … javni sektor pa se še naprej bohoti«. V njem GZS opozarja na dvoje stvari in sicer, da so bremena krize v tem času neenakomerno porazdeljena in da ni realne osnove za kakršnokoli panožno ali sektorsko povečanje plač.

Z drugimi besedami: GZS napada javni sektor na plečih brezposelnih. S tem se skušajo nosilci gospodarstva prozorno distancirati kakršne koli odgovornosti za 118.061 registrirano brezposelnih, koliko jih je bilo decembra 2012 po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje.  A kdo je povzročil to številko? »Preobilni« javni sektor? Delavke in delavci, ki si želijo pravičnega plačila in spoštovanja delovno pravne in socialne zakonodaje? Kaj pa če – je k temu botrovalo izjemno netransparentno poslovno okolje, katerega nosilci so zasledovali kratkoročne zasebne interese na račun srednje – in dolgoročnega vlaganja v razvoj? 

Zadnje aktivnosti ZSSS na področju prostovoljnega vstopa v obvezno pokojninsko zavarovanje

Obveščamo vas, da se je v ponedeljek, 21. 1. 2013, predsednik ZSSS Dušan Semolič srečal z ministrom za delo Andrejem Vizjakom, da bi ga podrobneje seznanil s pisno pobudo ZSSS iz začetka januarja 2013 za bolj postopen dvig prispevka, ki ga dolgotrajno brezposelni vsak mesec plačujejo za prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko zavarovanje. Po 1. 1. 2013 se je namreč zaradi uveljavitve novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ta mesečni prispevek povečal z 58 € na 186 € ali za 320 odstotkov. Številni člani sindikatov, povezanih v ZSSS, ki so delo izgubili zaradi stečajev ali poslovnih razlogov, in dela zaradi svoje starosti kljub večletnemu aktivnemu iskanju ne najdejo, so nas namreč opozorili, da takšnega zneska brez rednih dohodkov ne zmorejo več plačevati. Prisiljeni bodo izstopiti iz pokojninskega zavarovanja in s tem se jim odmika datum upokojitve in zmanjšuje socialna varnost na starost.

Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je takoj po pogovoru javnost obvestila z naslednjimi besedami: »Na sestanku je bilo dogovorjeno, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pridobi ustrezne podatke o številu in strukturi zavarovancev, ki so si doslej sami plačevali prispevek v višini 57 evrov na mesec, še posebej pa so izpostavili problem brezposelnih. Dogovorjeno je bilo tudi, da ministrstvo v 14 dneh pripravi možne rešitve, s katerimi bi umilili učinek dviga prostovoljnega prispevka za najbolj ranljive skupine, kot so dolgotrajno brezposelni in starejši.«

Zahteva za priznanje pravice do delne starostne / predčasne pokojnine

S to E-novico ZSSS vas opozarjamo na nov obrazec, s katerim je mogoče uveljaviti povsem novo pravico, ki jo je prinesel novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2). Ker je to pravico mogoče uveljaviti zgolj s tem obrazcem (ni avtomatska), vas nanj opozarjamo zato, da ne bi kdo od članov v ZSSS povezanih sindikatov, ki je upravičen do te pravice, brez nje ostal zaradi nepoučenosti.

NE IZSILJEVANJU, DA KONSTRUKTIVNEMU DIALOGU!

Pošiljamo sporočilo za javnost sindikalnih predstavnikov delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma 2012-2016 »Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja«, v katerem poudarjamo, da smo iskreno sprejeli ponudbo predstavnikov vlade, da stečejo konkretni pogovori o masi plač in prihodnjem obsegu javnih storitev v izobraževanju, znanosti in kulturi. Nikakor pa ne bomo pristali na vlogo talcev vladnih načrtov rušenja javnih storitev v imenu stihijskega varčevanja, zato da bi se lahko v ozadju uveljavljali parcialni interesi in že zdavnaj pokopane ideje.

 Goran Lukič