Posebna zavarovalna doba po ZPIZ-1 zgolj še do 31. 12. 2012

Vse med vami, ki ste rodile otroka pred letom 2000 in takrat niste bili zaposleni ali drugače pokojninsko zavarovani, opozarjamo, da je le še do konca leta 2012 čas, da uveljavite pravico do štetja prvega leta otrokovega življenja v vašo pokojninsko dobo. To smete do najkasneje 31. 12. 2012 storiti po še veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) na najbližji območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) z obrazcem »Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe«. Stiskate si ga lahko s spletne strani >>

Dodatek za izmensko delo v javnem sektorju

Vprašanje bralke:

Zaposlena sem v javnem zavodu, moj delovni čas je od 8. do 16. ure. Zanima me, če sem upravičena do dodatka za popoldansko delo za 2 uri. Ali pa to velja le za tiste, ki delajo od 14. do 22. ure?

Odgovor sindikata:

Zaposlenim v javnih zavodih se plača obračunava glede na določila ...  Preberi več...

6. Kongres ZSSS

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 7. decembra 2012 potekal 6. Kongres Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pod geslom »ZSSS – z ljudmi za ljudi!«. Udeležilo se ga je blizu 200 delegatov in gostov, med katerimi je bilo tudi 24 predstavnikov sindikalnih konfederacij iz evropskih držav, predstavniki drugih sindikalnih konfederacij iz naše države in minister za delo, družino in socialne zadeve, mag. Andrej Vizjak ter glavni republiški inšpektor za delo,  Franc Rančigaj.

Delegati kongresa so sprejeli poročilo o delu ZSSS med 5. in 6. Kongresom ZSSS ter program dela za naslednje petletno obdobje. Na tajnih volitvah so izvolili mag. Dušana Semoliča za predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter Milana Utrošo za sekretarja ZSSS.

Nujno obvestilo za starše

Ste rodili otroka pred letom 2000 in takrat niste bili zaposleni ali drugače pokojninsko zavarovani?

Veljavni pokojninski zakon vam omogoča, da za čas skrbi za otroka v prvem letu njegovega življenja za vsakega takega otroka, uveljavite pravico do enega leta dodane pokojninske dobe, kar vam bo ...  Preberi več...

Sindikat VIR se odloča o splošni stavki v predšolski vzgoji

Glavni odbor Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR) je pozval zaposlene v vrtcih, da začnejo z glasovanjem o splošni stavki na področju predšolske vzgoje, saj vlada ni pravočasno izrazila pripravljenosti za usklajevanje sprememb standardov in normativov ...  Preberi več...

Šesti kongres ZSSS

Zveze svobodnih sindikatov Slovenije geslom v Ljubljani, 7. 12. 2012, se je udeležilo blizu 200 delegatov in gostov, med njimi tudi 24 predstavnikov sindikalnih konfederacij iz evropskih držav, predstavniki vseh drugih sindikalnih konfederacij iz naše države in minister za delo, družino in socialne ...  Preberi več...

V ponedeljek, 3. 12. 2012, so se zaključila tristranska pogajanja

… med vlado, delodajalskimi organizacijami in sindikalnimi zvezami in konfederacijami o predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (s kratico ZPIZ-2). Želimo vas obvestiti o najpomembnejših rezultatih teh pogajanj. Ker nam ni uspelo zapreti vsaj dveh na pogajanjih odprtih vprašanj (višina pokojnin in prehodno obdobje), na koncu ni bilo pripravljenosti za hitri podpis dogovora o usklajenosti. Smo pa sindikati pripravili seznam vsega, o čemer je na pogajanjih tekla beseda, a se je nanašalo na druge zakone. Seveda gre predvsem za vse, kar je nujno za polnjenje pokojninske blagajne in omogoča ljudem, da najdejo delo. Nočemo, da gre v pozabo in zato smo ministru predlagali, da vse to v naslednjih tednih vnesemo v socialni sporazum/dogovor. Kar je bilo na pogajanjih doseženo, je minister v obliki amandmajev na predlog ZPIZ-2 vložil v Državni zbor RS. V torek, 4. 12. 2012, je ta potrdil amandmirani ZPIZ-2.