Zbiranje podpisov za referendum proti slabi banki

slaba banka 2

 

Poleg oddaje podpisov pred upravnimi enotami oziroma njihovimi izpostavami (obrazec podpore je treba natančno in čitljivo izpolniti, pri uradni osebi overiti podpis in ga overjenega osebno ali po pošti izročiti pobudniku) lahko podporo volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma oddate tudi prek spletne strani elektronskih storitev javne uprave.

Obrazec podpora volivca