Predstavitev

NISTE SAMI. TU SMO. ZA VAS!

ZSSS je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije.

Območna organizacija ZSSS Podravje in Koroška nudi strokovno pomoč vsem članov sindikatov organiziranih pri delodajalcih na področju Podravja in Koroške. Nudimo organizacijsko in strokovno podporo vsem na območni oziroma regionalni ravni, strokovno pomoč pri uveljavljanju kolektivnih pogodb pri delodajalcih in tudi nadzor nad izvajanjem kolektivnih pogodb.

Vsak član ima pravico do brezplačne pravne pomoči s področja delovnopravnih razmerij in socialnega področja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstvo). Vsekakor je to izredno pomembna pomoč, saj gre za to, da se preko pooblaščenih odvetnikov oziroma pravnikov članom sindikata zagotavlja pomoč :

– pri tožbenih zahtevkih iz delovnopravnega razmerja,
– pri vlaganju zahtevkov s področja zdravstvenih razmerjih, ZPIZ-a in Zavoda za zaposlovanje,
– v postopkih prisilnih poravnav, likvidacij in stečajev.

 

gregorGregor Cerar, univ.dipl.prav.
sekretar Območne organizacije ZSSS Podravja in Koroške
e@mail: gregor.cerar@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 324, faks: 02 2348 313

 

Zadolžen za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:
• KNG – Sindikat kemične, kovinske in gumarske industrije Slovenije
• KŽI – Sindikat kmetijstva in živilsko predelovalne industrije Slovenije
• SDE – Sindikat delavcev dejavnosti energetikeSlovenije
• SUS – Sindikat upokojencev Slovenije
• SDDO – Sindikat državnih organov Slovenije
• SSS – Svobodni sindikat Slovenije

 

breda2Breda Črnčec, dipl. ekonomistka
sekretarka v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške
e@mail: breda.crncec@sindikat-zsss.si
telefon: 02 23 48 320, faks: 02 23 48 313

 

Zadolžena za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:
• SGIT – Sindikat delavcev gostinstva in turizma
• STUPIS – Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije
• SDGD – Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
• SOD – Sindikat obrtnih delavcev
• VIR – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
• SDPZ – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije

 

alenkaAlenka Rožman, dipl.uprav.org.
sekretarka v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške
e@mail: alenka.rozman@sindikat-zsss.si
telefon: 02 23 48 317, fax: 02 23 48 313

 

Zadolžena za delo z območnimi odbori in člani sindikatov dejavnosti:
• SKVNS – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami
• SINLES – Sindikat lesarstva
• SDTS – Sindikat delavcev trgovine
• SZSS – Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva
• SPGS – Sindikat poklicnega gasilstva
• GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije
• SFOS – Sindikat finančnih organizacij

 

raskoLojze Raško
sekretar v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške
e@mail: lojze.rasko@sindikat-zsss.si
e@mail: koroska@sindikat-zsss.si
Telefon: 02 883 82 46, fax: 02 822 19 31

Meškova 2, p.p. 79, 2380 Slovenj Gradec

Pravna pomoč: Meškova 2, Slovenj Gradec
drugo, tretjo in četrto sredo v mesecu od 13. do 15. ure

 

Strokovna služba:

bostjanm

Boštjan Medik, univ.dipl.prav.

e-mail: bostjan.medik@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 318, fax: 02 2348 313

 

jolandal

Jolanda Lašič, strokovna delavka, dipl. ekonomistka

e-mail: jolanda.lasic@sindikat-zsss.si
tefefon: 02 2348 315, fax: 02 2348 313

 

 

spelal

Špela Ljubec, tajnica v Območni organizaciji
e-mail: ptuj@sindikat-zsss.si , spela.ljubec@sindikat-zsss.si
telefon: 02 771 67 11, fax: 02 771 67 15

 

 

milan

Milan Žižek, informatik

e-mail: milan.zizek@sindikat-zsss.si
telefon: 02 2348 308, fax: 02 2348 313