Zvišanje praga podpore za referendumsko zahtevo je nedemokratično

Predstavniki ZSSS so se odzvali na predloge nekaterih slovenskih politikov, da bi veljalo povišati prag podpore za začetek zbiranja podpore za zahtevo po referendumskem odločanju s sedanjih 2500 na 10 tisoč podpisov podpore.

ZSSS opozarja, da bi to v praksi pomenilo onemogočanje ljudske volje, zaradi česar je treba takemu protidemokratičnemu predlogu nasprotovati.

Nastopajoči na novinarski konferenci v petek, 20. 7. 2012 – predsednik ZSSS Dušan Semolič, sekretar ZSSS Milan Utroša in sekretar Sindikata upokojencev Slovenije Miloš Mikolič – so se odzvali tudi na nekaj aktualnih problemov glede zmanjšanja pokojnin po ZUJF-u, neodločanju o vnosu t. i. fiskalnega pravila v ustavo in o kritikah vpliva ekonomsko-socialnega sveta.