Zniževanje regresa za nazaj je protiustavno

Na novinarski konferenci ZSSS o ustavnosti 2. člena zakona o dodatnih interventnih ukrepih v zvezi z regresom za letni dopust v družbah, kjer ima država svoj delež, 9. julija 2012, so nastopili predsednik Dušan Semolič, izvršni sekretar Andrej Zorko, generalna sekretarka SDPZ Cvetka Gliha in podpredsednik SDE Branko Sevčnikar.

Po Semoličevih besedah je ZSSS vseskozi nasprotovala tovrstnemu varčevanju in zato vložila več zahtev za ustavno presojo nesprejemljivih rešitev, denimo prisilnega upokojevanja, varovanih plač, letnega dodatka za upokojence, kot jih določa ZUJF … V pogajanjih pred sprejetjem tega predpisa pa je dosegla nekaj izboljšav, denimo pri nadomestilih brezposelnih in obolele, starševskem nadomestilu, usklajevanju plač …

Po Zorkovih besedah je v ZUJF-u ustavno sporno zlasti zniževanje regresa za nazaj. Glihova in Sevčnikar pa sta opozorila, da je sporno zniževanje regresa za letni dopust prizadelo zaposlene v Pošti, Telekomu, vseh elektrarnah in distribucijskih podjetjih, Rudniku TH …